Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Merkio upės aplinkosauga

Žūklės klubas „Merkys“ siekia išsaugoti Merkio upės ichtiologinį draustinį ir jo aplinką, jame gyvenančias lašišines žuvis ir jų buveines bei kitas saugomas rūšis. Šiam tikslui įgyvendinti klubas nuolat organizuoja aplinkosauginius reidus, vykdo aplinkosauginį švietimą, dalyvauja pilietiniuose judėjimuose ir akcijose bei aplinkosauginių teisės aktų rengime.

Aplinkosauginis švietimas ir kita visuomeninė veikla

Klubas nuolat bendrauja su Merkio pakrančių gyventojais ir pasakoja apie Merkio ichtiologinio draustinio įkūrimo tikslus ir svarbą. Klubo nariai yra skaitę paskaitas Jašiūnų mokyklose, bendravo su Jašiūnų ir Turgelių miestelių moksleiviais ir mokytojais vykdomų įžuvinimų metu. Aplinkosaugines idėjas klubas skleidžia savo organizuojamų renginių metu, į kuriuos atvyksta Vilniaus ir Šalčinininkų rajono meškeriotojai. Taip pat klubas nuolat dalyvauja akcijoje „Mes Darom“ ir tvarko Merkio upės pakrantės bei poilsiavietes, aplinkosauginių reidų metu ragina meškeriotojus ir poilsiautojus atsakingai elgtis draustinio teritoroijoje: nešiukšlinti, nestatyti automobilių vandens apsaugos zonoje, nedeginti laužų ir t. t.

Klubas yra Lietuvos upių gelbėjimo aljanso „Mėlynasis vingis“ steigiamojo komiteto narys. Aljansas kovoja su aplinkai žalinga hidroenergetikos plėtra ir yra išsaugojęs daugelį Lietuvos upių nuo nuo barbariškų verslininkų ketinimų jas tvenkti. Klubas laikosi pozicijos, kad meškeriojimas ir su juo susijęs besivystantis turizmas atneš šaliai daug didesnę naudą nei aplinkai kenkiančios naujos menko pajėgumo hidroelektrinės. Ši pozicija grįsta tarptautinės vandens telkinių valdymo praktika.

Klubas aktyviai dalyvauja Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos prie Aplinkos ministerijos veikloje (2 klubo atstovai). Taryba teikia pasiūlymus aplinkos ministrui ir žemės ūkio ministrui mėgėjų žvejybos klausimais. Taryba svarsto daugelį teisės aktų, reguliuojančių mėgėjų žvejybą, projektų ir teikia savo išvadas ir pasiūlymus. 

Klubo organizuojama ir vykdoma limituota žūklė leido kaupti unikalius duomenis apie Merkio ichtiologinio draustinio lankomumą bei vertingų žuvų rūšių sugavimus (su pradiniais duomenimis galite susipažinti čia). Šie duomenys yra labai vertingi gamtotvarkos ir aplinkosaugos specialistams. Jų pagrindu galima planuoti tausojančio meškeriojimo organizavimą kituose vandens telkiniuose. 

Praktinė aplinkosauga ir meškeriojimo režimo kontrolė

Per 2008-2011 metus klubas surengė 115 aplinkosauginių reidų, kuriuose aktyviai dalyvavo klubo nariai (tarp jų neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai) bei klubo samdytos privačios saugos tarnybos darbuotojai. Praktinės aplinkosaugos vykdymui klubas išleido apie 25 000 litų savų lėšų. Reidų metu ir pagal klubo pranešimus buvo surašyti 48 administracinės teisės pažeidimų protokolai, daugiausia dėl limituotos (licencinės) žūklės taisyklių nesilaikymo. Administracinės baudos sudarė apie 9 tūkst. Lt, baudos už gamtai padarytą žalą – per 21 tūkst. Lt. Iš viso už aplinkosauginius pažeidimus skirtos baudos sudaro beveik 30 000 litų. 

img 0982 small 20101021006 small mg 1664 small

Šiuo metu tarp klubo narių yra 3 neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, taip pat jiems talkina neetatiniai inspektoriai iš kitų žūklės klubų. Visi neetatiniai inspektoriai yra įgalioti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir glaudžiai bendradarbiauja su Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija.

dsc 0027 small ds 1956 small dscf 1954 small

Klubas iš esmės kovoja su nesąžiningais meškeriotojais ir brakonieriais, žvejojančiais lašišines žuvis neleistinais būdais, neršto metu, be leidimų ir t. t. Tačiau mes taip pat neabejingi kitiems aplinkosaugos pažeidimams: pakrantes tveriantiems sklypų savininkams, neatsakingiems poilsiautojams, šiukšlintojams ir kitiems aplinkosaugos pažeidėjams. Aplinkosauginėms problemoms Merkio ichtiologiniame draustinyje nušviesti, klubas dalyvavo keliose televizijos laidose: „Paskutinė instancija“, „Gamtos patruliai“. Klubas iškėlė į viešumą Merkio teršimo nevalytomis nuotėkomis Jašiūnuose problemą, dėl ko buvo daromas spaudimas klubo neetatiniams aplinkos apsaugos inspektoriams. Vėliau vienas jų buvo apdovanotas aplinkos ministro Padėkos raštu „Už kovą su Merkio teršėjais“.