Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Aplinkosauginis švietimas ir kita visuomeninė veikla

Klubas nuolat bendrauja su Merkio pakrančių gyventojais ir pasakoja apie Merkio ichtiologinio draustinio įkūrimo tikslus ir svarbą. Klubas yra skaitęs paskaitas Jašiūnų mokyklose, bendravo su Jašiūnų ir Turgelių miestelių moksleiviais ir mokytojais vykdomų įžuvinimų metu. Aplinkosaugines idėjas klubas skleidžia savo organizuojamų renginių metu, į kuriuos atvyksta Vilniaus ir Šalčinininkų rajono meškeriotojai. Taip pat klubas nuolat dalyvauja akcijoje „Mes Darom“ ir tvarko Merkio upės pakrantės bei poilsiavietes, aplinkosauginių reidų metu ragina meškeriotojus ir poilsiautojus atsakingai elgtis draustinio teritorojoje: nešiukšlinti, nestatyti automobilių vandens apsaugos zonoje, nedeginti laužų ir t. t.

Klubas yra Lietuvos upių gelbėjimo aljanso „Mėlynasis vingis“ steigiamojo komiteto narys. Aljansas kovoja su aplinkai žalinga hidroenergetikos plėtra ir yra išsaugojęs daugelį Lietuvos upių nuo nuo barbariškų verslininkų ketinimų jas tvenkti. Klubas laikosi pozicijos, kad meškeriojimas ir su juo susijęs besivystantis turizmas atneš šaliai daug didesnę naudą nei aplinkai kenkiančios naujos menko pajėgumo hidroelektrinės. Ši pozicija grįsta tarptautinės vandens telkinių valdymo praktika.

Klubas aktyviai dalyvauja Mėgėjiškos žūklės plėtros tarybos prie AM veikloje (2 klubo atstovai). Taryba teikia pasiūlymus aplinkos ministrui ir žemės ūkio ministrui mėgėjų žvejybos klausimais. Taryba svarsto daugelį teisės aktų, reguliuojančių mėgėjų žvejybą, projektų ir teikia savo išvadas ir pasiūlymus. 

Klubo organizuojama ir vykdoma limituota žūklė leido kaupti unikalius duomenis apie Merkio ichtiologinio draustinio lankomumą bei vertingų žuvų rūšių sugavimus. Šie duomenys yra labai vertingi gamtotvarkos ir aplinkosaugos specialistams. Jų pagrindu galima planuoti tausojančio meškeriojimo organizavimą kituose vandens telkiniuose.