Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Limituota žūklė

Nuorodą į naują (nuo 2013 m. gegužės), oficialų limituotos žvejybos tvarkos aprašo tekstą rasite čiaŽūklės klubas „Merkys“ nepritaria šiai naujai tvarkai bei neprisideda prie jos palaikymo. 

Iki 2013 metų balandžio 30 d. žvejoti Merkio upėjė Šalčininkų rajone buvo galima tik turint žūklės klubo „Merkys“ išduotą žūklės leidimą.

Žūklės klubas „Merkys“, būdamas Merkio upės Šalčininkų rajone žūklės ploto naudotoju, nuo 2009 m. vasario 14 d. organizuoja licencinę (limituotą) margųjų upėtakių ir kiršlių žvejybą Merkio upėje (Merkio ichtiologiniame draustinyje). Žvejoti Merkyje nuo Lietuvos-Baltarusijos sienos iki Merkio-Vokės kanalo galima tik turint žūklės klubo „Merkys“ išduotą žvejybos leidimą bei laikantis nustatytų limituotos žvejybos sąlygų (taisyklių). Su 2012 metais atnaujintomis limituotos žvejybos sąlygomis galite susipažinti čia. Su naujomis leidimų rūšimis, kainomis ir kvota galite susipažinti čia.

Limituotos (licencinės) žūklės tikslai

Pagrindinis limituotos žūklės tikslas yra išsaugoti Merkio upės lašišinių žuvų - margųjų upėtakių ir kiršlių, populiacijas. Tam tikslui yra įvestos griežtesnės nei įprastai meškeriojimo Merkyje Šalčininkų rajone taisyklės - limituotos (licencinės) žūklės sąlygos.

Kodėl reikalinga limituota žūklė?

Sparčiai populiarėjant mėgėjiškai žūklei atitinkamai auga žmonių poveikis žuvų ištekliams bei aplinkai. Norinčių meškerioti Merkyje vertingąsias žuvis su kiekvienais metais darosi vis daugiau ir daugiau, tačiau reikia suprasti, kad upės ištekliai yra riboti net esant efektyviai jų apsaugai (ko labai pasigendame Lietuvoje). Norint tausojančiai naudoti vertingų žuvų išteklius reikia riboti jų meškeriojimą, arba kitaip - limituoti leidimų (licencijų) kiekį ir naudojamus žūklės įrankius bei būdus. Tam ir yra skirtos limituotos žūklės sąlygos. Tokia praktika yra taikoma daugelyje lašišinių vandens telkinių (ir toli ne tik draustiniuose) visose išsivysčiusiuose valstybėse. 

Limituotos žūkles vykdymas Merkyje paremtas darnaus vystymosi idejomis. Jis leidžia surinkti papildomų lėsų, kurios yra efektyviai panaudojamos aplinkosauginiam švietimui vykdyti bei realiai praktinei aplinkosaugai užtikrinti bei įžuvinimo programai palaikyti.

Kaip tai veikia?

Limituota žūklė Merkyje buvo inicijuota klubo pastangomis. Ją nustatė Aplinkos ministerija remiantis mokslininkų rekomendacijomis (iškyrus 2012 metų variantą, kuomet Aplinkos ministerija absoliučiai neatsižvelgė į mokslininku ir klubo rekomendacijas bei tarptautinę patirtį).

Lėšos, gautos uz limituotos žūklės organizavimą bei meškeriojimą Merkyje nuo 2008 iki 2012 spalio mėnesio sudarė 44 000 Lt. Įžuvinimams klubas išleido 19 000 Lt. Praktinei aplinkosaugai, t. y. meškeriojimo režimo kontrolei ir bendrąjai aplinkosaugai užtikrinti (aplinkosauginiams reidams) klubas išleido apie 25 000 Lt. Klubas taip pat patiria nemažai išlaidų limituotos žūklės administravimui (leidimų spausdinimas, jų platinimas, surinktų duomenų apdorojimas), viešų renginių organizavimui, aplinkosauginiam švietimui.

Merkio upės Šalčininkų rajone limituotos žūklės sąlygos buvo sukurtos pasinaudojus per dešimtmečius sukauptais praktinės aplinkosaugos duomenimis. Apie 20 proc. klubo narių pabuvojo neetatiniais aplinkos apsaugos inspektoriais skirtingais laikotarpiais. Šiems inspektoriams teko dalyvauti sprendžiant įvairius aplinkosauginius pažeidimus, detaliai nagrinėti susijusius teisės aktus, liūdyti teismuose. Prie šios patirties pridėjus mokslininkų rekomendacijas buvo pavykę sukurti efektyvias limituotos žūklės Merkyje sąlygas. Jose neliko neapybrežtų ar dviprasmiškai traktuojamų punktų bei kitų spragų (kurių apstu Aplinkos ministerijos teisės aktuose), kas gerokai apsunkino galimybes piktnaudžiauti ir pažeidinėti aplinkosauginius meškeriojimo reikalavimus Merkio ichtiologinio draustinio teritorijoje.

Limituotos žūklės kontrolė

Limituotos žvejybos režimo griežtą kontrolę (iki 2013 m. gegužės) vykdė klubo įgaliotos saugos tarnybos darbuotojai (UAB „Sigreta“), žūklės klubo „Merkys“ nariai, 4 neetatiniai aplinkos apsaugos inspektoriai, policijos pareigūnai, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai.

Primename, kad už žvejybą be leidimo bei teisės aktų, reguliuojančių mėgėjų žvejybą, nesilaikymą yra numatyta administracinė atsakomybė ir bauda nuo 232 Eur iki 579 Eur bei bauda už kiekvieną nelegaliai sužvejotą žuvįNuo 2015 m. įkainiai už gamtai padarytą žalą Merkio ichtiologiniame draustinyje sudaro 434 Eur už kiekvieną margojo upėtakio, kiršlio ar lydekos vienetą.

naujostaisykles

 

limituota13

prasomelast

 

paremkite13