Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lietuvos sportinės žūklės federacija
Žūklės klubas „Merkys"

Lietuvos Respublikos
XXXVII žūklės museline meškere čempionatas, 2022 m.

I etapas


Žūklės museline meškere stovinčiame vandenyje varžybų
TEISĖJŲ DARBO REGLAMENTAS

1. BENDROJI INFORMACIJA APIE RENGINĮ
1.1. Data: 2022 m. gegužės 07 d.
1.2. Vykdymo vieta: Vilniaus rajonas, Trakų seniūnija, privatus tvenkinys Padvariškėse;
1.3. Varžybų organizatorius: Žūklės klubas „Merkys", įm. k. 193189044, veikiantis pagal sutartį su Lietuvos sportinės žūklės federacija, 2021-05-14, Nr. LSŽF-07.

2. TEISĖJAI IR JŲ PAREIGOS
2.1. Teisėjų komandą sudaro: vyriausiasis teisėjas ir sektorių teisėjai (controllers);
2.2. Vyriausiasis teisėjas:
• praveda sektorių teisėjų instruktažą prieš varžybas;
• burtų būdu nustato, kuriame sektoriuje dirbs kiekvienas teisėjas;
• paskelbia savo laikrodžio parodymus sektoriaus teisėjams, kad visi teisėjai susiderintu vieną laiką;
• burtų būdu nustato, kuriame sektoriuje pradės meškerioti kiekvienas varžybų dalyvis;
• tikrina sektorių tinkamumą varžyboms;
• skelbia apie renginio atidarymą ir uždarymą (gali būti perleista renginio vedėjui);
• garsiniu signalu skelbia apie varžybų (rungtynių) pradžią, pabaigą, sektorių keitimą, pietų pertrauką ir kt., pagal taisyklėse nustatytą grafiką;
• apdoroja ir skaičiuoja varžybų rezultatus;
• pasirašo varžybų protokolą;
• skelbia nugalėtojus;
• priima sprendimus dėl dalyvių diskvalifikavimo;
• nagrinėja ginčus tarp dalyvio ir sektoriaus teisėjo;
• kontroliuoja ir konsultuoja sektorių teisėjus;
• skiria dalyviui nuobaudą (-as) remiantis įrašais protokole ir varžybų taisyklėmis;
• suteikia sektorių teisėjams protokolus ir rašymo priemonės;
• kviečia greitąją pagalbą, įvykus nelaimingam atsitikimui ir gavus apie tai pranešimą, koordinuoja pirmosios pagalbos veiksmus;
• turi būti išklausęs Lietuvos antidopingo agentūros kursus;
2.3. Sektoriaus teisėjas (controller):
• privalo išklausyti teisėjavimo veiklos mokymus (distanciniu būdu), rengiamus varžybų organizatoriaus;
• privalo išklausyti vyr. teisėjo teisėjavimo darbo instruktažą prieš varžybas ir susiderinti su juo laikrodžių [vyr. teisėjo ir sektorių teisėjų] laiką;
• privalo atvykti į jam priskirtą sektorių ne vėliau nei 10 min. iki varžybų etapo pradžios;
• teisėjauja vyr. teisėjo jam priskirtame sektoriuje;
• įrašo savo pirmo dalyvio vardą ir pavardę protokole tik atvykus į sektorių;
• fiksuoja dalyvio žuvies sugavimus protokole;
• pristato savo paskutinio dalyvio protokolą vyr. teisėjui po kiekvieno etapo, kartu su dalyviu, ir ne vėliau nei per 20 minučių nuo varžybų pabaigos (įskaitant ir tuščius protokolus);
• kontroliuoja, kad varžybų dalyvis pasirašytų protokole pasibaigus varžyboms. Protokolai be dalyvio ir teisėjo parašų nebus priimami apskaitai;
• kontroliuoja žūklės įrankių atitikmenį varžybų taisyklėms;
• kontroliuoja dalyvio atstumą iki sektoriaus ribų;
• kontroliuoja, kad sektoriuje nebūtų nieko, išskyrus dalyvį ir teisėją;
• fiksuoja dalyvio varžybų taisyklių pažeidimus protokole, aiškiai juos pažymėdamas ir aprašydamas protokole, ir praneša apie tai dalyviui;
• privalo laikytis saugaus atstumo ir dispozicijos;
• rūpintis savo saugumu, stebėti, kur žvejoja dalyvis, kad neatsidurti jo žvejybos valo ir masalo užmetimo (skriejimo) zonoje;
• įvykus nelaimingam atsitikimui, patyrus žalą pačiam ar dalyviui, nedelsiant informuoja apie tai vyr. teisėją.
2.4. Sektoriaus teisėjui varžybų metu draudžiama:
• naudotis mobiliuoju telefonu, išskyrus atvejus, kai siekiama fiksuoti pažeidimus ir (ar) laimikius;
• klausytis muzikos;
• bendrauti su gretimų sektorių teisėjais;
• padėti dalyviui paimti jo sugautą žuvį (dalyvis privalo pats ją suimti graibštu ir pateikti teisėjui);
• priimti bet kokią dalyvio pagalbą žuvies matavimo metu;
• įskaityti laimikį, jei kabliukas yra įsmigęs toliau nei 2 cm nuo žuvies burnos linijos, tikrinant matuokliu;
• įskaityti laimikį, pastarajam žuvus ar patyrus mirtinus sužalojimus sugavimo metu (kraujuojant be perstojimo, įsmigus kabliukui pro akį į smegenis ir t.t.);
• suteikti bet kokią pagalbą varžybų dalyvių meškeriojimo procesui – duoti patarimus, rekomendacijas, suteikti masalus, komplektuoti įrankius bei pavadėlius ir pasaitėlius ir t. t. varžybų dalyviams;
• kalbinti dalyvį ir kitaip trukdyti dalyviui žvejoti;
• nešti ar padėti nešti dalyvio žvejybos įrangą.

3. ŽUVIES SUGAVIMO FIKSAVIMAS IR MATAVIMAS
3.1. Dalyviui sugavus žuvį, teisėjas nedelsiant prieina dalyvio;
3.2. Sugauta žuvis pateikiama teisėjui graibšte, pastarąjį laikant vandens telkinio vandenyje;
3.3. Teisėjas atkabina žuvį graibšte nuo kabliuko;
3.4. Žuvis matuojama neištraukus jos iš graibšto, naudojant matavimo lovelį, kuris turi būti suvilgytas vandeniu prieš pat matavimą (siekiant padaryti žuviai kuo mažesnę žalą);
3.5. Žuvis matuojama nuo nosies galiuko iki apatinės uodegos peleko atšakos galo;
3.6. Sugautos žuvies ilgis, jei jis nėra tiksliai lygus sveikam centimetrų skaičiui, apvalinamas iki artimiausio didesnio centimetro. Tai yra 30,1–31,0 cm žuvis skaičiuojama kaip 31 cm ilgio;
3.7. Po matavimo teisėjas kuo skubiau paleidžia žuvį atgal į vandens telkinį;
3.8. Tik po žuvies paleidimo teisėjas raštu fiksuoja sugavimą – įrašo žuvies rūšį, ilgį ir sugavimo laiką į dalyvio sugavimų protokolą;
3.9. Po sugautos žuvies duomenų įrašymo į protokolą, pasirašo pats ir duoda pasirašyti dalyviui.

4. KITA INFORMACIJA DĖL ŽUVIES SUGAVIMO FIKSAVIMO
4.1. Laimikis įskaitomas tik tuo atveju, jei žvejybinis kabliukas išmigęs pagautai žuviai ne toliau nei 2 cm nuo burnos linijos, matuojant teisėjo matuokliu;
4.2. Žuvus sugautai žuviai ar pastarajai patyrus mirtinus sužalojimus (pvz. nenustojamas kraujavimas, kabliuko įsmeigimas per akį į smegenis ir panašiai) – žuvis paimama teisėjo ir nedelsiant užmigdoma. Įvykis žymimas protokole, žuvis atiduodama vyr. teisėjui;
4.3. Žuviai per gyliai įrijus masalą, nereikia stengtis jį ištraukti – reikia tiesiog nukirpti ar nupjauti pasaitėlį kuo arčiau masalo ir tuomet kuo skubiau paleisti žuvį;
4.4. Jei dalyvis nenori, kad laimikis būtų įskaitytas, leidžiama žuvį paleisti iš karto, nepateikus jos teisėjui;
4.5. Žuvys, kurios ištraukiamos vėliau nei 10 (dešimt) minučių po varžybų pabaigos signalo yra neįskaitomos;
4.6. Jei laimikio fiksavimo metu dėl teisėjo kaltės neišmatuota žuvis prarandama, tai pažymima protokole.

5. ŽŪKLĖS ĮRANGOS PATIKRA
5.1. Žūklės įrankių patikrinimui teisėjai gali naudoti matavimo ruletę (centimetrais) ir (ar) FIPS-Mouche sukurtą ir patvirtintą matavimo įrankį (matuoklis):

5.2. Įrangos apribojimai, kurie gali būti nustatomi 5.1. punkte paminėtų matuokliu, išvardinti taisyklių 8 punkte;
5.3. Nustačius, kad naudojama muselė neatitinka taisyklių reikalavimų, muselė paimama ir vėliau perduodama vyr. teisėjui;
5.4. Jei su musele, kuri neatitinka taisyklių reikalavimų, buvo sugauta žuvis, apie tai pažymima protokole;
5.5. Muselės užkarpėlės nebuvimo (barbless) patikros procedūra: kabliukai, su mechaniškai pašalintomis užkarpėlėmis, turi būti nekliudomai ištraukiami po jų įsmeigimo į popieriaus lapą ar drabužių medžiagą.

6. TEISĖJO DARBO ĮRANKIAI
6.1. Sektoriaus teisėjo darbinis komplektas, kurį išduoda organizatoriai:
• Teisėjo liemenė;
• Žuvies matavimo lovelis;
• Žuvies paleidimo įrankis;
• Įrangos tikrinimo matuoklis pagal FIPS-Mouche standartus;
• Peiliukas ar žirklės;
• Rašymo komplektas: kietas aplankas, rašiklis, sugavimų protokolas, renginio dokumentai (varžybų taisyklės, saugos taisyklės, teisėjo darbo reglamentas);
• Ruletė matavimams;
• Apsauginiai akiniai (rekomenduojam turėti savo);
• Geriamasis vanduo, 1 litras
6.2. Kiti sektoriaus teisėjo įrankiai, kurios reikia turėti:
• Laikrodis, kurio rodymo laikas suderintas su vyr. teisėjo laikrodžiu sektoriaus teisėju instruktažo prieš varžybas metu;
• Galvos apdangalą nuo saulės;
• Neperšlampamus drabužius ir avalynę.
6.3. Kiti sektoriaus teisėjo įrankiai, kurios rekomenduotina turėti:
• Nešiojama kėdutė;
• Repelentus (purškalus), tepalus, gelius nuo vabzdžių;
• Repelentus (purškalus), tepalus, gelius malšinančius skausmą nuo vabzdžių įkandimų;
• Apsauginius akinius.

7. ATLYGIS TEISĖJAMS
7.1. Varžybų teisėjai už savo darbą gauna atlygį:
• 40 € dovanų čekį apsipirkti muselinės žūklės prekių parduotuvėse (Vilniuje ir Kaune).
7.2. Varžybų teisėjai papildomai gauna:
• Leidimą meškerioti pasibaigus varžyboms, 17:30–20:00 val.;
• Maitinimą renginio metu (pietus).

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Varžybų teisėjai vykdydami savo darbą turi būti susipažinę ir vadovautis:
• su šių varžybų (čempionato I etapo) taisyklėmis (http://www.merkys.lt/lt/naujienos/taisykles-i-etapas);
• su šių varžybų (čempionato I etapo) saugos taisyklėmis ir galimomis rizikomis asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu (http://www.merkys.lt/lt/naujienos/saugos-taisykles-i-etapas);
• su 2022 m. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatais (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/02/Museline-LT-cempionato-nuostatai.pdf);
• su Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere 2023 m. rinktinės formavimo nuostatais (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/02/Rinktines-formavimo-nuostatai-museline-2023.pdf);
• su LSŽF pasirašytu dokumentu „Dėl atsakomybės už etikos ir pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu" (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/11/Atsakomybė-už-etikos-ir-antidopingo-pažeidimus.pdf);
• su LSŽF pasirašytu dokumentu – „Aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės" (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/01/Sportinės-žūklės-saugumo-taisykles.pdf);
8.2. Sektorių teisėjai gauna organizatorių nustatytą atlygį ir (ar) kompensaciją, kitą skatinimą už savo darbą;
8.3. Visi varžybų teisėjai privalo susipažinti su šių varžybų saugos taisyklėmis ir pasirašyti saugos žurnale, patvirtindami, kad buvo tinkamai supažindinti saugos taisyklėmis;
8.4. Varžybų organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių žvejybos įrankių ir (ar) įrangos saugumą;
8.5. Varžybų organizatoriai atsako už teisėjų saugumą tiek, kiek tai apibrėžta Sporto įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Dokumentą sudaro: 6 (šeši) puslapiai.

Lietuvos sportinės žūklės federacijos nario,
Žūklės klubo „Merkys" prezidentas – Vladimir Adelšin