Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lietuvos sportinės žūklės federacija

Žūklės klubas „Merkys“

 

Lietuvos Respublikos

XXXVII žūklės museline meškere čempionatas, 2022 m.

 

etapas

Žūklės museline meškere stovinčiame vandenyje varžybų

TAISYKLĖS

 


1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Data: 2022 m. gegužės 07 d.;

1.2. Renginio vieta: Trakų rajono savivaldybė, Trakų seniūnija, tvenkinys Padvariškėse (Palaimos g.);

https://maps.lt/map/?lang=lt#obj=563138;6062015;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=563258,6061889&z=10000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra

https://goo.gl/maps/TUcYe8rHMNU7BeJq6

1.3. Tikslai: nustatyti stipriausius žūklės museline meškere stovinčiame vandenyje sportininkus; skatinti treniruotis žvejoti museline meškere stovinčiame vandenyje, nes ši disciplinos rūšis vykdoma/taikoma Europos ir pasaulio čempionatuose; populiarinti žūklės museline meškere sportą;

1.4. Varžybų tvarkaraštis:

09:00–10:30 – dalyvių ir teisėjų registracija. Primygtinai prašome nevėluoti!

10:30–10:50 – sektorių teisėjų susirinkimas;

11:00* – renginio atidarymas;

11:30–13:45* – varžybų I dalis;

14:00–14:50 – pietų pertrauka;

15:00–17:15* – varžybų II dalis;

17:30–21:00* – žvejybos laikas teisėjams;

19:00 – nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas.

1.5.Varžybų treniruotės data ir laikas: balandžio 30 d., 10–19 val.;

1.6. Varžybų organizatorius: Žūklės klubas „Merkys“, įm. k. 193189044, veikiantis pagal sutartį su Lietuvos sportinės žūklės federacija, 2021-05-14, Nr. LSŽF-07;

1.7. Renginio rėmėjai: Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos sportinės žūklės federacija, SIMMS.lt, Catch Fly Shop, FlyToTie.lt, žūklės klubas "Merkys"

* – laikas gali kisti dėl registracijos renginio metu eigos.

 

2. ELGESIO VARŽYBŲ TERITORIJOJE TAISYKLĖS

2.1. Renginys vyksta privačios valdos teritorijoje, kurioje galioja griežtos taisyklės;

2.2. Renginio metu visiems dalyviams, teisėjams, organizatorių komandos nariams, žiūrovams, svečiams ir t. t. griežtai draudžiama:

- naudoti alkoholį;

- klausytis muzikos iš telefonų, automobilių, kito;

- šiukšlinti (mėtyti nuorūkas irgi);

- atlikti gamtinius reikalus renginio teritorijoje (prašome naudotis stacionariais biotualetais);

- triukšmauti, rėkauti ir kitaip trikdyti lankytojų poilsį.

2.3. Už 2.2. punkte išvardintų taisyklių nesilaikymą – bauda 50 € už kiekvieną pažeidimą arba prašymas palikti varžybų teritorija;

2.4. Žvejojama tik „sugavai – paleidai“ principu; įsigyti žuvies; vietoje negalima;

2.5. Automobilių parkavimo galimybės yra ribotos, todėl labai prašome atvykti kompaktiškai, po 2–4 žmones automobilyje.


3. SPORTININKŲ DALYVAVIMAS IR LICENCIJAVIMAS

3.1. Nuo 2022 m. dalyvauti nacionaliniuose čempionatuose gali tik sportininkai, įsigiję aukšto meistriškumo sporto licenciją. Licenciją privalu įsigyti iki čempionato pirmo etapo pradžios (Lietuvos sportinės žūklės federacijos nutarimas);

3.2. Licencijos kaina vienam sportininkui – 20 (dvidešimt) eurų. Šis mokestis yra įskaičiuotas į šių varžybų (I etapo) startinio mokesčio kainą. Moterims ir asmenims iki 18 metų ir nuo 65 metų – licencijos nemokamos;

3.3. Jeigu esat jau įsigiję licenciją kitoje sportinės žūklės disciplinoje (tuomet atsiųskit mokėjimo kitoje disciplinoje įrodymą), arba jums galioja 3.2. punkte išvardintos lengvatos, registruojantis į varžybas prašome mokėti dvidešimt eurų mažiau nuo sportininkams nustatytos kainos;

3.4. Varžybose dalyvauja sportininkai nuo 18 metų amžiaus.

SVARBI PASTABA: norint dalyvauti atrankoje į nacionalinę rinktinę privalu būti sportininku ir dalyvauti visuose čempionato etapuose. Šalies čempionais gali tapti tik licencijuoti sportininkai.


4. ŽVEJŲ MĖGĖJŲ DALYVAVIMAS

4.1. Siekiant populiarinti žūklės museline meškere sportą, varžybose gali dalyvauti žvejai mėgėjai  (toliau – mėgėjai) – jiems taikomos išimtys ir lengvatos; 

4.2. Mėgėjai rungiasi tik dėl šio – pirmo etapo prizinių vietų. Mėgėjų pasiekti rezultatai nėra reitinguojami nacionalinėje įskaitoje – jie negali dalyvauti atrankoje į nacionalinę rinktinę, negali pretenduoti į nacionalinės įskaitos vietas (t. y. jie negali tapti šalies čempionais po visų trijų etapų) nepriklausomai nuo jų pasiektų rezultatų;

4.3. Mėgėjai gali dalyvauti varžybose tik susiradus asmenį, kuris sutiks atvykti į varžybas ir teisėjauti sektoriuje (arba asmeniui), pagal vyr. teisėjo nurodymą; 

4.4. Varžybose gali dalyvauti mėgėjai, sulaukę 14 metų amžiaus;

4.5. 14–17 metų asmenys turi pateikti organizatoriui tėvų (globėjų) pasirašytą raštinį sutikimą. Startinio mokesčio apmokėjimą už 14–17 metų dalyvį turi atlikti vienas iš tėvų (globėjų), tuo patvirtindamas, kad yra susipažinęs su čempionato nuostatais, varžybų ir saugos taisyklėmis.


5. DALYVIŲ REGISTRACIJA

5.1. Registracija vykdoma iki 2022 m. gegužės 06 d., išskyrus atvejį, jei vietos rezervuojamos ir apmokamos ankščiau;

5.2. Dalyviai registruojami tik apmokėjus startinį mokestį pavedimu į organizatoriaus banko sąskaitą;

5.3. Atvykus į varžybų vietą, dalyviai registruojasi dalyvavimui pas vyr. teisėją. Prieš registraciją dalyviai turi būti susipažinę su varžybų saugos taisyklėmis, ką turės patvirtinti pasirašydami varžybų saugos žurnale. Tuomet jieatlieka patikrinimą alkotesteriu;

5.4. Varžybų̨ dalyviai sumokėję̨ startinį mokestį banko pavedimu, tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka:

- su šių varžybų (čempionato I etapo) taisyklėmis;

- su šių varžybų (čempionato I etapo) saugos taisyklėmis ir galimomis rizikomis asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu;

- su 2022 m. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatais (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/02/Museline-LT-cempionato-nuostatai.pdf);

- su Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere 2023 m. rinktinės formavimo nuostatais(https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/02/Rinktines-formavimo-nuostatai-museline-2023.pdf); - su LSŽF pasirašytu dokumentu „Dėl atsakomybės už etikos ir pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu“ (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/11/Atsakomybė-už-etikos-ir-antidopingo-pažeidimus.pdf);

- su LSŽF pasirašytu dokumentu – „Aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės“ (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/01/Sportinės-žūklės-saugumo-taisykles.pdf);

- su FIPS statuto 18 straipsniu dėl dopingo vartojimo ir atsakomybės už šiuos veiksmus (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/10/FIPSed_Statutes_18-article-doping.pdf);

- dėl savo vardo, pavardės ir atvaizdų viešinimo sporto populiarinimo tikslais.

5.5. Siekiant tinkamai identifikuoti ankstesniame punkte (5.4.) apibrėžtą sutikimą teikiantį asmenį, mokėjimai turi būti atliekami tik iš asmeninės banko sąskaitos;

5.6. Varžybų mokestį mokant už kitą asmenį ar iš įmonių, asociacijų (klubų) banko sąskaitų už vieną ar kelis asmenis, mokėtojas privalo:

- mokėjimo paskirty nurodyti dalyvio (-ių) vardą ir pavardę;

- atsiųsti organizatoriui varžybų dalyvių asmeniškai pasirašytus dokumentus (formą pridedama) ar jų fotonuotraukas, ar nuskanuotus vaizdus, kuriose jie patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka su šių taisyklių 5.4. įvardintais dokumentais.

 

6. VARŽYBOS

6.1. Varžybos vykdomos principu „sugaunant ir paleidžiant“ visas žuvis;

6.2. Grynosios žvejybos (sesijų) trukmė yra 4 val.;

6.3. Varžybos vykdomos stovinčio vandens telkinyje, 1.2 ha ploto, 2–4.5 m gylio;

6.4. Telkinio pakrantė yra suskirstyta į sektorius po 15–25* metrų pakrantės ilgio (gali kisti priklausomai nuo dalyvių skaičiaus);

6.5. Žvejyba vykdoma (dalyvis turi būti) ne arčiau nei 2 metrų atstumu iki sektoriaus ribos krante;

6.6. Maksimalus dalyvių skaičius – 26 meškeriotojai;

6.7. Vienam sektoriuje žvejoja 1 (vienas) dalyvis;

6.8. Dalyviai pereina į kas antrą sektorių pagal laikrodžio rodyklės eigos kryptį kas 30 (trisdešimt) minučių. Sektoriaus keitimui skiriamos 5 minutės, kurių metų žvejoti draudžiama;

6.9. Sektoriai ir teisėjai dalyviams skirstomi burtų tvarka;

6.10. Garsiniais signalais skelbiama (skelbia vyr. teisėjas):

- 3 signalai – 10 min. iki varžybų pradžios;

- 1 signalas – varžybų pradžia, žvejybos pradžia naujame sektoriuje;

- 2 signalai – žvejyba stabdoma ir pereinama į kitą sektorių;

- 2 ilgi signalai – pietų pertrauka, varžybų pabaiga.

6.11. Dalyviai žvejoja savo sektoriaus ribose, teoriškai laikant ribomis linijas, einančias 90 laipsnių kampų nuo kranto linijos nuo sektoriaus riboženklių.


7. TEISĖJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

7.1. Teisėjų komandą sudaro: vyriausiasis teisėjas ir sektorių teisėjai, po vieną į du sektorius;

7.2. Vyriausiasis teisėjas skaičiuoja varžybų rezultatus, skelbia nugalėtojus, pasirašo varžybų protokolą, priima ir (ar) tvirtina sprendimus dėl dalyvių įspėjimo ir diskvalifikavimo, nagrinėja ginčus tarp dalyvio ir sektoriaus teisėjo, konsultuoja sektorių teisėjus;

7.3. Sektoriaus teisėjas fiksuoja dalyvio sugavimus ir įrašo juos į laimikių apskaitos protokolą, pasirašydamas po kiekvienos žuvies sugavimo;

7.4. Varžyboms pasibaigus, protokolą turi pasirašyti varžybų dalyvis (teisėjo pareiga tai sukontroliuoti). Teisėjas kartu su dalyviu pristato dalyvių protokolus vyr. teisėjui ne vėliau nei per 20 minučių nuo varžybų pabaigos (įskaitant ir tuščius protokolus). Protokolai be dalyvio ir teisėjo parašų nebus priimami apskaitai;

7.5. Teisėjai privalo išklausyti teisėjavimo veiklos mokymus (distanciniu būdu) ir išklausyti teisėjavimo instruktažą prieš varžybas;

7.6. Sektorių teisėjai gauna atlygį už savo darbą:

- 40 € dovanų čekį apsipirkti muselinės žūklės prekių parduotuvėse (Vilniuje ir Kaune – FlyToTie ir Catch Fly Shop).

7.7. Sektorių teisėjai papildomai gauna:

- Leidimą meškerioti pasibaigus varžyboms, 17:30–21:00 val.;

- Maitinimą renginio metu (pietus).

 

8. ŽŪKLĖS ĮRANKIAI IR MASALAI

8.1. Draudžiama / draudžiama naudoti:

- meškeres, kurių ilgis yra didesnis nei 366 cm (12 pėdų). Komentaras: varžybų dalyviai gali turėti su savimi daugiau nei vieną meškerę, kurios gali būti paruoštos žvejybai (valas suvertas per meškerės žiedus, ritė įstatyta į laikiklį, musės pririštos);

- savos gamybos muselinius valus (fly lines). Komentaras: muselinis valas (fly line) gali būti plaukiantis, skęstantis ar skęstančiu galu;

- muselinius valus (fly lines), kurių skersmuo yra mažesnis nei 0,55 mm (0.22”). Komentaras: kontrolės metu valas turi netilpti į kontrolinio matavimo prietaiso (gauge) angą, kuri yra 0,53 mm pločio;

- muselinius valus (fly lines), apibūdinamus kaip „šaudanti“ galva (shooting head);

- bet kokius plaukiančius ar skęstančius priedus (svarelius, vamzdelius ir t. t.), tvirtinamus prie muselinio valo (fly line), pavadėlio (leader), pasaitėlio (tippet);

- sujungimo kilpas tarp muselinio valo (fly line) ir  pavadėlio (leader), kurių kiekvienos (kilpos) ilgis yra didesnis nei 10 cm;

- bet kokius kibimo indikatorius (strike indicators);

- pavadėlius (leaders), kurių ilgis kartu su pasaitėliu (tippet) viršija dvigubai meškerės ilgį;

- pavadėlio (leader) ir pasaitėlių (tippets) sistemas, kuriose atstumas tarp laisvai kabančių (pririštų prie pasaitėlio (tippet) muselių mažesnis nei 0,5 metro;

- laisvai judančius pasaitėlius (tippet) pavadelio (leader) atžvilgiu (t. y. mazgas, kuriuo tvirtinamas pasaitėlis prie pavadėlio, negali būti slankiojantis);

- laisvai judančias ant pavadelio (leader) ir (ar) pasaitėlio (tippet) museles (t. y. visos muselės turi būti tvirtinamos mazgu prie pasaitėlio (tippet);

- pavadėlio metalinius žiedelius (microrings), didesnius nei 3 mm;

- daugiau nei 3 pavadėlio metalinius žiedelius (microrings);

- daugiau nei 3 mazgus viename pavadėlio metaliniame žiedelyje (microrings);

- naudoti daugiau nei 3 dirbtines museles. Komentaras: galima naudoti bet kokio skendimo ir (ar) plūdrumo museles (t. y. sausas, šlapias, nimfas, strymerius ir t. t.);

- museles, surištas ant kabliukų su užkarpėlėmis (nebent jos yra prispaustos / užlenktos / nulaužtos. Komentaras: kabliukai, su mechaniškai pašalintomis užkarpėlėmis, turi būti nekliudomai ištraukiami po jų įsmeigimo į popieriaus lapą ar drabužių medžiagą);

- museles, kurių sunkinimo elementai (išskyrus metalines galvutes) nėra uždengti kitomis medžiagomis (dažymas, lakavimas ir t. t. nelaikomi uždengimu). Komentaras: sunkinimo elementai negali būti ilgesni už kabliuko ilgį (neskaitant kilputės (hook eye) – „w“, taip, kaip tai pavaizduota žemiau esančiame paveiksle;

 

- sunkinti museles metalinėmis galvutėmis (beads), kurių skersmuo yra didesnis nei 4 mm;

- museles, surištas ant vamzdelių, dvigubų (double), trigubų (trišakiai, treble) kabliukų;

- dvigubos, trigubos konstrukcijos museles (kitaip, tandemus – masalus, kurių pagrindą (shank) sudaro daugiau nei vienas elementas);

- museles, kurių konstrukcijoje panaudotos plastikinės, guminės, silikoninės vandens gyvių, vabzdžių, ikrų, sliekų, musių lervų ir kt. imitacijos ar jų dalių imitacijos, išskyrus museles su apvalios gumos ar kitos medžiagos kojelėmis (leg imitation), kurios neturi išsikišti virš kabliuko ilgio (shank), kilputės (eye), pločio (bend) ir turi būti ne storesnės nei 0,53 mm;

- bet kokius atraktantus (tepalus, mirkalus, purškalus ir t. t.), suteikiančius masalui skonį ir (ar) kvapą;

- dalyvauti varžybose neturint graibšto. Komentaras: graibšto medžiaga turi būti minkšta ir be mazgų;

- graibštus, kurių užfiksuotas ilgis po išskleidimo viršija 122 cm (48”);

- metyti į vandenį smėlį, žvyrą, gargždą bei panašiais būdais vilioti žuvį;

- bet kokius pašarus.

8.2. Jeigu vienu metu naudojama daugiau nei 1 muselė, taikomi šie papildomi apribojimai:

- muselių, kurių kabliukų ilgis mažesnis nei 20 mm, kūnelis negali būti platesnis nei 5 mm;

- muselių, kurių kabliukų ilgis didesnis nei 20 mm, kūnelis negali būti platesnis nei 3 mm;

- muselės ilgis negali viršyti 40 mm.

8.3. Naudojant tik vieną muselę, jos plotis ir ilgis, o taip pat kabliuko dydis neribojamas.


9. KITI DRAUDIMAI

9.1. Varžybų dalyviams draudžiama:

- žvejoti vandens telkinyje, kuriame vyks varžybos – 5 dienos iki varžybų;

- bristi į vandens telkinį toliau nei 1 metras nuo kranto ir gyliau nei iki kelių;

- padėti teisėjui matuoti sugautą žuvį – dalyvis turi pateikti žuvį teisėjui graibšte neiškeliant jo iš vandens;

- žvejojant būti arčiau nei 2 m atstumu iki sektoriaus ribos krante;

- išvykti iš varžybų nesulaukus apdovanojimo ceremonijos.

 

10.  LAIMIKIŲ REGISTRAVIMAS, TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS IR ELGESYS SU ŽUVIMI

10.1. Įskaitoma žuvis nuo 25,0 cm:

- vaivorykštiniai ir kiti upėtakiai - po 1 balą už sugautą vienetą;

- lydeka, karpis, šamas, ešerys - po 1 balą už sugautą vienetą.

10.2. Laimikis įskaitomas tik tuo atveju, jei žvejybinis kabliukas išmigęs pagautai žuviai burnos srityje ne daugiau nei 2 cm atstumu nuo burnos linijos, tikrinant teisėjo matuokliu;

10.3. Meškeriotojai negali liesti traukiamos žuvies ir (ar) imti ją rankomis – laimikis sugriebiamas graibštu;

10.4. Laimikis įskaitomas iškėlus žuvį graibšte virš vandens;

10.5. Meškeriotojas po žuvies iškėlimo, kurį fiksuoja teisėjas, atkabina žuvį nuo kabliuko. Vėliau nedelsiant paleidžia ją atgal į vandens telkinį;

10.6.Po žuvies iškėlimo graibšte, teisėjas atlieka šiuos veiksmus: užrašo laimikį ir jo sugavimo laiką į protokolą, pasirašo po kiekvienos žuvies įrašymo bei duoda pasirašyti meškeriotojui;

10.7. Žuvys, kurios ištraukiamos vėliau nei 10 (dešimt) minučių po varžybų pabaigos signalo yra neįskaitomos;

10.8. Jei laimikio fiksavimo metu dėl teisėjo kaltės neišmatuota žuvis prarandama, tai pažymima protokole ir dalyviui yra užskaitomas žuvies ilgis, lygus visų žuvų, sugautų esančiame sektoriuje, ilgių vidurkiui. Nesant laimikių šiame sektoriuje, skaičiuojamas ir užskaitomas žuvų dydžių vidurkis iš buvusio sektoriaus; nesant laimikių buvusiame sektoriuje – iš prieš tai buvusio ir t. t. Nesant jokių laimikių iš buvusių sektorių, skaičiuojamas vidurkis iš sekančio sektoriaus, kuriame bus sugauta žuvis, ir t.t. Nesant jokio laimikio – įrašomas įskaitinės žuvies dydis.

 

11. PAGRINDINIAI SAUGUMO REIKALAVIMAI

11.1. Varžybų dalyviams rekomenduojama prieš dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

11.2. Visi varžybų dalyviai ir teisėjai privalo susipažinti su šių varžybų saugos taisyklėmis ir pasirašyti saugos žurnale, patvirtindami, kad buvo tinkamai supažindinti su taikomomis šiam renginiui saugos taisyklėmis;

11.3. Varžybų dalyviams ir teisėjams taikoma nulinė alkoholio tolerancijos riba;

11.4. Dalyviams ir teisėjams privalu dėvėti akinius, galinčius apsaugoti akis nuo dalyvių naudojamų (užmetamų) masalų kabliukų.


12. NUOBAUDOS

12.1. Už šių taisyklių pažeidimus skiriamos nuobaudos:

- Žodinis įspėjimas (skiriamas kaip prevencinis įspėjimas);

- Įspėjimas su įrašymu į protokolą;

- Žuvies įskaitos eliminavimas;

- Baudos taškai;

- Diskvalifikavimas šioms varžyboms (tik pritarus vyr. teisėjui);

- Diskvalifikavimas visam sezonui (tik pritarus vyr. teisėjui);

- Diskvalifikavimas 2 metams, pritarus LSŽF vykdomajam komitetui;

12.2. Įspėjimai galioja viso čempionato metu (visuose trijuose etapuose), t. y. įspėjimai yra kaupiami;

12.3. Už du įspėjimus, skiriama geltona kortelė ir etapo rezultatų diskvalifikavimas;

12.4. Dvi geltonos kortelės = raudona kortelė = diskvalifikavimas visam šių metų čempionatui;

12.5. Sektoriaus teisėjas gali skirti įspėjimą ir (ar) nuobauda:

- už draudžiamos įrangos (įrankių) naudojimą – nustačius žvejybos įrangos naudojimo pažeidimus, iš įskaitos eliminuojamos 3 (trys) paskutinės sugautos žuvys ir įspėjimas;

- už tyčinį sektoriaus ribų pažeidimą masalo užmetimo metu – įspėjimas ir jei tuomet užkibo žuvis – jos eliminavimas iš įskaitos;

- už sektoriaus ribų pažeidimą žuvies traukimo metu – traukiama žuvis eliminuojama iš įskaitos;

- už žvejybą (dalyvio būvimą) arčiau nei 2 m nuo sektoriaus ribos  krante – žodinį įspėjimą; jo nesilaikant – įspėjimą su įrašymu į protokolą;

- už masalo užmetimą iki signalo, kuris skelbia varžybų pratęsimą po sektoriaus keitimo pereiti arba varžybų pradžią – įspėjimas ir jei tuomet užkibo žuvis – jos eliminavimas iš įskaitos;

- už masalo užmetimą po signalo, kuris skelbia varžybų stabdymą su tikslu pereiti į kitą sektorių arba varžybų pabaigą – įspėjimas ir jei tuomet užkibo žuvis – jos eliminavimas iš įskaitos;

- už sugautos žuvies lietimą sausomis rankomis – žuvies eliminavimas iš įskaitos ir įspėjimas;

- žuvus sugautai žuviai ar pastarajai patyrus mirtinus sužalojimus (pvz. nenustojamas kraujavimas, kabliuko įsmeigimas per akį į smegenis ir panašiai) – žuvies eliminavimas iš įskaitos ir baudos taškų, kiek suteikiama už šios rūšies žuvį (minimalaus įskaitinio dydžio),  skyrimas;

- už nepagarbų elgesį su žuvimis – įspėjimą (pvz. neįskaitinės žuvies metimą į vandenį, paėmimą sausom rankomis ir panašiai);

- už teisėjo įžeidimą – įspėjimą;

- už šiukšlinimą – įspėjimą;

- kitų šių taisyklių reikalavimų nesilaikymą – įspėjimą.

12.6. Diskvalifikavimas visam čempionatui (raudona kortelė visiems šių metų etapams) taikomas už šiuos pažeidimus:

- alkoholinių gėrimų vartojimą iki varžybų pabaigos;

- kibimą skatinamųjų kvapniųjų medžiagų (atraktantų, pašarų) skirtų žuvims vilioti, naudojimą;

- išvažiavimą iš varžybų iki jų uždarymo paskelbimo.


13. VARŽYBŲ REZULTATŲ IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS, APDOVANOJIMAI

13.1. Varžybų rezultatus paskelbia vyriausiasis varžybų teisėjas ne vėliau, kaip 2 val. po varžybų pabaigos;

13.2. Prizininkais yra skelbiami 3 (trys) daugiausiai taškų surinkę varžybų dalyviai;

13.3. Sutapus prizininkų taškų skaičiui, nugalėtoju laikomas tas, kuris ankščiau pagavo paskutinę žuvį. Jei laikas sutampa – tuomet vertinama, kieno žuvis didesnė;

13.4. Papildomas prizas skiriamas už didžiausią (t. y. ilgiausią) varžybų metu sugautą žuvį;

13.5. Prizinis fondas ir apdovanojimai:

- I vieta –  100 € dovanų čekis (SIMMS.lt);

- II vieta –  70 € dovanų čekis (FlyToTie.lt);

- III vieta –  50 € dovanų čekis (Catch Fly Shop).

 

14.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Varžybų organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių žvejybos įrankių ir (ar) įrangos saugumą;

14.2. Varžybų organizatoriai atsako už dalyvių saugumą tiek, kiek tai apibrėžta Sporto įstatyme;

14.3. Šios taisyklės parengtos laikantis FIPS-Mouche Competitions Rules, 2021 (https://www.fips-mouche.com/rules/); 2022 m. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatų (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/02/Museline-LT-cempionato-nuostatai.pdf); Sporto įstatymo reikalavimų;

14.4. Startinis mokestis:

14.4.1.  Sportininkui – 90 €. Į kainą įskaičiuota:

- LSŽF sportininko licencijos mokestis;

- žvejybos leidimo mokestis;

- teisėjo darbas;

- pietūs (karšti kibinai su sultiniu);

- organizavimo kaštai.

14.4.2.  Мėgėjui – 50 €. Į kainą įskaičiuota:

- žvejybos leidimo mokestis;

- teisėjo darbas;

- pietūs (karšti kibinai su sultiniu);

- organizavimo kaštai.

14.5. Esant galimybei, rekomenduojame mokėti už dalyvavimą varžybose iš klubų (asociacijų), įmonių (rėmėjų, darboviečių) sąskaitų. Išrašome sąskaitą faktūrą (esame ne PVM mokėtojai).

 

Taisykles tvirtina:

Lietuvos sportinės žūklės federacijos nario, Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas – Vladimir Adelšin

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas – Tomas Būdas

 

 

 

 

Priedas prie Lietuvos Respublikos XXXVII žūklės museline meškere čempionato, 

2022 m.etapo, Žūklės museline meškere 

stovinčiame vandenyje varžybų taisyklių 5.6. punkto

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijai

Žūklės klubui „Merkys“

 

 

Lietuvos Respublikos

XXXVII žūklės museline meškere čempionatas, I etapas, 2022 m.

Žūklės museline meškere stovinčiame vandenyje varžybos

 

PRANEŠIMAS

 

________________

Data)

  

Aš, _________________________________________________________, šiuo dokumentu

(Vardas, pavardė)

patvirtinu, kad esu susipažinęs su žemiau pateiktų dokumentų turiniu ir reikalavimais, ir sutinku jų laikytis:

- su šių varžybų (čempionato I etapo) taisyklėmis;

- su šių varžybų (čempionato I etapo) saugos taisyklėmis ir galimomis rizikomis asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu;

- su 2022 m. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatais (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/02/Museline-LT-cempionato-nuostatai.pdf);

- su Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere 2023 m. rinktinės formavimo nuostatais(https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/02/Rinktines-formavimo-nuostatai-museline-2023.pdf);

- su LSŽF pasirašytu dokumentu „Dėl atsakomybės už etikos ir pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu“ (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/11/Atsakomybė-už-etikos-ir-antidopingo-pažeidimus.pdf);

- su LSŽF pasirašytu dokumentu – „Aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės“ (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/01/Sportinės-žūklės-saugumo-taisykles.pdf);

- su FIPS statuto 18 straipsniu dėl dopingo vartojimo ir atsakomybės už šiuos veiksmus (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/10/FIPSed_Statutes_18-article-doping.pdf);

- dėl savo vardo, pavardės ir atvaizdų viešinimo sporto populiarinimo tikslais.

 

_________________________________________________.

Vardas, pavardė, parašas – viskas rašoma ranka

 

Priedą tvirtina:

Lietuvos sportinės žūklės federacijos nario,

Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas – Vladimir Adelšin