Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lietuvos sportinės žūklės federacija

Žūklės klubas „Merkys“

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

XXXVII žūklės museline meškere čempionatas, 2022 m.

 

etapas

Žūklės museline meškere stovinčiame vandenyje varžybų

SAUGOS INFORMACIJA IR TAISYKLĖS

 

1. BENDROJI INFORMACIJA APIE RENGINĮ

1.1. Data: 2022 m. gegužės 07 d.

1.2. Vykdymo vieta: Trakų rajono savivaldybė, Trakų seniūnija, tvenkinys Padvariškėse (Palaimos g.);

1.3. Varžybų organizatorius: Žūklės klubas „Merkys“, įm. k. 193189044, veikiantis pagal sutartį su Lietuvos sportinės žūklės federacija, 2021-05-14, Nr. LSŽF-07. 


2. BENDROJI SAUGOS INFORMACIJA 

2.1. Varžybų dalyviams rekomenduojama prieš dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose; 

2.2. Sportinis meškeriojimas vykdomas prie vandens telkinio pakrantėje ar įsibridus į vandens telkinį gali būti pavojingas sveikatai ir (ar) sukelti negrįžtamų sveikatos sužeidimų;

2.3. Meškeriojimo įrangos keliamos rizikos

2.3.2. Beveik visi šiuolaikiniai meškerykočiai gaminami iš anglies pluošto medžiagos kompozitų, kurie yra labai geri elektros laidininkai. Todėl meškeriojimas prie atvirų elektros šaltinių, dažniausiai ore tarp stulpų nutiestų laidų gali būti labai pavojingas. Atitinkamai, prieš pradedant žvejybą, reikia įsitikinti, kad aplink jus esančioje erdvėje nėra elektros laidų linijų. Dėl meškerių elektros laidumo taip pat negalima žvejoti žaibavimo metu;

2.3.3. Žvejybos kabliukai. Nors varžybose naudojami kabliukai be užkarpėlių (barbless hooks), tačiau ir jie gali sukelti rimtų sužalojimų. Svarbiausia yra saugoti akis, nes jų mechaniniai pažeidimai kabliuku gali būti negrįžtami – tam rekomenduojama meškeriojimo metu dėvėti akinius. Ypatingą dėmesį skirkite Jūsų teisėjo saugumui – tiesiog nepamirškite, kad jis nuolat randasi šalia Jūsų (todėl varžybų metu didesnė tikimybė yra padaryti žalą būtent teisėjui, o ne sau pačiam). Siekiant išvengti neplanuotų išlaidų dėl teisėjui padarytos žalos sveikatai, labai rekomenduojame įsigyti civilinės atsakomybės draudimą, skirtą sporto renginiams;

2.4. Braidymo rizikos

2.4.1. Rekomenduojame vengti braidymo vandens telkinyje, kadangi jame nėra sėklių atabradų – didelis, 2–4 metrų gylis prasideda prie pat krantų. Braidymas tvenkinyje gali sukelti nuskendimo rizikas;

2.4.2. Rekomenduojama naudoti neperšlampamą avalynę maksimaliai neslidžiais padais, kurie suteiks jums stabilumą vaikštant šlapiais žolėtais ir moliniais tvenkinio krantais;

2.5. Siekiant išvengti neigiamo orų poveikio sveikatai, rekomenduojama turėti neperšlampamus ir vėjo neperpučiamus, o taip pat ir šiltus drabužius. Siekiant apsisaugoti nuo saulės poveikio rekomenduotina naudoti galvos apdangalą bei drabužius, maksimaliai dengiančius odos paviršių bei turinčius apsaugos nuo saulės spinduliuotės funkcijas (žymima UPF30, UPF50 ir t.t. ir panašiai). Pravers kremai nuo saulės ir lūpų vazelinas;

2.6. Galimas vabzdžių poveikis. Siekiant išvengti įvairių vabzdžių (uodų, mašalų, bičių, vapsvų, širšių, erkių, sparvų, aklių ir t. t.) įkandimu, kurių gali būti daug prie vandens telkinio, rekomenduojame turėti repelentus (purškalus), tepalus, gelius ir t. t. apsaugančius nuo vabzdžių poveikio arba naudoti insekticidiniais skysčiais išmirkytus drabužius. Taip pat rekomenduojame turėti gelius ar balzamus, skirtus sumažinti skausmą po įkandimų. 


3. SAUGOS REIKALAVIMAI DALYVIAMS, TEISĖJAMS, ŽIŪROVAMS IR KT.

3.1. Renginio metu draudžiama:

- Naudoti žvejybos kabliukus su užkarpėlėmis;

- Vartoti alkoholinius gėrimus ir (ar) bet kurias kitas psichotropines medžiagas;

- Būti ir (ar) dalyvauti apsvaigusiam nuo alkoholio ar (ir) kitų psichotropinių medžiagų;

- Meškerioti žaibavimo metu;

- Žvejybos sektoriuje esantiems asmenims būti be akinių;

- Bristi į vandens telkinį toliau nei 1 m nuo kranto ir gyliau nei iki kelių.

3.2. Visi varžybų dalyviai ir teisėjai atlieka patikrinimą alkotesteriu prieš registraciją varžybų vietoje ir priduodant varžybų protokolą vyr. teisėjui (tik pastarajam pareikalavus);

3.3. Varžybų dalyviams ir teisėjams taikoma nulinė alkoholio tolerancijos riba.

 

4. PIRMOSIOS PAGALBOS VEIKSMAI

4.1. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant informuokite apie tai varžybų organizatorius (renginio vedėją, vyr. teisėją) – jie iškvies greitąją pagalbą;

4.2. Jei nelaimingo atsitikimo metu žvejybos kabliuku yra pažeistos akys, jokiais būdais nešalinkite kabliuko savarankiškai – tai gali daryti tik profesionalus medikai;

4.3. Jei žmogus prarado sąmonę, būtina nedelsiant įvertinti jo būklę – ar jis kvėpuoja, ar plaka jo širdis. 

4.3.1. Jei žmogus nekvėpuoja, bet širdis plaka, būtina pradėti daryti dirbtinį kvėpavimą:  

- paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros;

- atverkite nukentėjusiojo kvėpavimo takus: dviem pirštais pakelkite smakrą, kitos rankos delną uždekite ant kaktos ir atloškite galvą;

- dirbtinis kvėpavimas daromas lėtai – 8 įpūtimai per minutę;

4.3.2. Jei žmogus nekvėpuoja ir širdis neplaka, būtina pradėti gaivinimą sekančia eiga:

- paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros;

- širdies masažas daromas iki 120 paspaudimų per minutę dažniu (atitinka skaičiavimą „ir vienas, ir du, ir trys...“), įspaudžiant krūtinės ląstą 3–5 cm link stuburo;

- įputimų ir širdies masažo santykis yra 2:30, t. y. 2 oro įputimai, 30 širdies paspaudimų;

- gaivinti reikia iki 40 minučių.


5.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Visi varžybų dalyviai ir teisėjai privalo susipažinti su šių varžybų saugos taisyklėmis ir pasirašyti saugos žurnale, patvirtindami, kad buvo tinkamai supažindinti su šiomis saugos taisyklėmis;

5.2. Varžybų organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių žvejybos įrankių ir (ar) įrangos saugumą;

5.3. Varžybų organizatoriai atsako už dalyvių ir teisėjų saugumą tiek, kiek tai apibrėžta Sporto įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos nario, Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas – Vladimir Adelšin

 

 

Priedas prie saugos informacijos ir taisyklių

 

SAUGOS ŽURNALO FORMA:

 

Lietuvos sportinės žūklės federacija, įm.k.191935171, Žemaitės g. 6, Vilnius 
Žūklės klubas „Merkys“, įm.k. 193189044, Papilėnų g. 1-2, Vilnius

 

 
   
             

Lietuvos Respublikos
XXXVII žūklės museline meškere čempionatas, I etapas, 2022 m.
Žūklės museline meškere stovinčiame vandenyje varžybos

   
   
   
             

SAUGOS ŽURNALAS

   
             

Pasirašydamas šiame žurnale patvirtinu, kad esu susipažinęs su Saugos taisyklių, taikomų šiam renginiui reikalavimais ir įsipareigoju jų laikytis. 

   
   
             

Vilniaus rajonas, Trakų seniūnija, tvenkinys Padvariškėse

   
             

2022 m. gegužės 07 d.

   
             

Eil. Nr.

Vardas, Pavardė

Gimimo data

Artimųjų kontaktas

Parašas

   

1

 

 

 

 

   

2

 

 

 

 

   

3

 

 

 

 

   

4

 

 

 

 

   

5

 

 

 

 

   

6

 

 

 

 

   

7

 

 

 

 

   

8