Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Suvalkijos muselininkų klubas

 

Lietuvos Respublikos

XXXVIII žūklės museline meškere čempionatas, 2023 m.

 

etapas

Žūklės museline meškere stovinčiame vandenyje varžybų

TAISYKLĖS


1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Data: 2023 m. balandžio 22 d.;

1.2. Renginio vieta: Alytaus raj., Ežero g. 6, Seimeniškių kaimas, „Dzūkiškas upėtakis“;

1.3. Tikslai: nustatyti stipriausius žūklės museline meškere stovinčiame vandenyje sportininkus; skatinti treniruotis žvejoti museline meškere stovinčiame vandenyje; ši disciplinos rūšis vykdoma/taikoma Europos ir pasaulio čempionatuose; populiarinti žūklės museline meškere sportą;

1.4. Varžybų tvarkaraštis: 

- 08:00–08:30 – dalyvių ir teisėjų registracija;

- 08:30–09:00 – teisėjų susirinkimas;

- 09:00 –10.00 – dalyvių pasiruošimas;

- 10:00–13:00 – varžybų I dalis;

13:00–14:00 – pietų pertrauka;

14:00–17:00 – varžybų II dalis;

- 17:0018:00  rezultatų skaičiavimas;

- 18:00 – nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas.

1.5. Dalyvausiantiems varžybose sportininkams draudžiama žvejoti varžybų vietoje (tvenkinyje) likus savaitei iki paskelbtos varžybų datos.

1.6. Varžybų organizatorius: Suvalkijos  muselininkų  klubas  įm. k. 305094412, veikiantis pagal sutartį su Žūklės klubu, „Merkys“ įm. k. 193189044;

1.7. Startinis mokestis - 60 Eur vienam asmeniui. Į kainą įskaičiuota:

- LSŽF sportininko licencijos mokestis;

- organizavimo kaštai;

- žvejybos leidimo mokestis.

1.8. Rekvizitai mokėjimui:

Suvalkijos muselininkų klubas;

- Registracijos/įmonės kodas -305094412;

- Banko kodas BIC-HABALT22;

- Sask. nr. LT55 7300 0101 5828 8904.

 

2.     ELGESIO VARŽYBŲ TERITORIJOJE TAISYKLĖS

2.1. Renginys vyksta privačios valdos teritorijoje, kurioje galioja griežtos taisyklės;

2.2. Renginio metu visiems dalyviams, teisėjams, organizatorių komandos nariams, žiūrovams, svečiams ir t. t. griežtai draudžiama:

- naudoti alkoholį;

klausytis muzikos iš telefonų, automobilių, kito;

šiukšlinti (mėtyti nuorūkas irgi);

- atlikti gamtinius reikalus renginio teritorijoje (prašome naudotis stacionariais biotualetais);

triukšmauti, rėkauti ir kitaip trikdyti lankytojų poilsį.

2.3. Už 2.2. punkte išvardintų taisyklių nesilaikymą – bauda 50 € už kiekvieną pažeidimą arba prašymas palikti varžybų teritorija;

2.4. Žvejojama tik „sugavai – paleidai“ principu; 

2.5. Automobilių parkavimo galimybės yra ribotos, todėl labai prašome atvykti kompaktiškai, po 2–4 žmones automobilyje.


3.     SPORTININKŲ DALYVAVIMAS IR LICENCIJAVIMAS

3.1. Nuo 2022 m. dalyvauti nacionaliniuose čempionatuose gali tik sportininkai, įsigiję aukšto meistriškumo sporto licenciją. Licenciją privalu įsigyti iki čempionato pirmo etapo pradžios (Lietuvos sportinės žūklės federacijos nutarimas);

3.2. Licencijos kaina vienam sportininkui – 20 (dvidešimt) eurų. Šis mokestis yra įskaičiuotas į šių varžybų (I etapo) startinio mokesčio kainą. Moterims ir asmenims iki 18 metų ir nuo 65 metų – licencijos nemokamos;

3.3. Jeigu esat jau įsigiję licenciją kitoje sportinės žūklės disciplinoje (tuomet atsiųskit mokėjimo kitoje disciplinoje įrodymą), arba jums galioja 3.2. punkte išvardintos lengvatos, registruojantis į varžybas prašome mokėti dvidešimt eurų mažiau nuo sportininkams nustatytos kainos;

3.4. Varžybose dalyvauja sportininkai nuo 18 metų amžiaus.

SVARBI PASTABA: norint dalyvauti atrankoje į nacionalinę rinktinę privalu būti sportininku. Šalies čempionais gali tapti tik licencijuoti sportininkai.


4.     ŽVEJŲ MĖGĖJŲ DALYVAVIMAS

4.1. Siekiant populiarinti žūklės museline meškere sportą, varžybose gali dalyvauti visi žvejai įsigiję sportininko licenciją.


5.     DALYVIŲ REGISTRACIJA

5.1. Dalyviai registruojami tik apmokėjus startinį mokestį pavedimu į organizatoriaus banko sąskaitą;

5.2. Registracija uždaroma likus trims dienoms iki varžybų;

5.3. Atvykus į varžybų vietą, dalyviai registruojasi dalyvavimui pas vyr. teisėją. Prieš registraciją dalyviai turi būti susipažinę su varžybų saugos taisyklėmis, ką turės patvirtinti pasirašydami varžybų saugos žurnale. Tuomet jieatlieka patikrinimą alkotesteriu;

5.4. Varžybų̨ dalyviai sumokėję̨ startinį mokestį banko pavedimu, tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka:

- su šių varžybų (čempionato I etapo) taisyklėmis;

su šių varžybų (čempionato I etapo) saugos taisyklėmis ir galimomis rizikomis asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu;

su 2023 m. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatais;

su Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere 2024 m. rinktinės formavimo nuostatais;

- su LSŽF pasirašytu dokumentu „Dėl atsakomybės už etikos ir pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu“;

- su LSŽF pasirašytu dokumentu – „Aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės“;

su FIPS statuto 18 straipsniu dėl dopingo vartojimo ir atsakomybės už šiuos veiksmus;

- dėl savo vardo, pavardės ir atvaizdų viešinimo sporto populiarinimo tikslais.

5.5. Siekiant tinkamai identifikuoti ankstesniame punkte (5.4.) apibrėžtą sutikimą teikiantį asmenį, mokėjimai turi būti atliekami tik iš asmeninės banko sąskaitos;

5.6. Varžybų mokestį mokant už kitą asmenį ar iš įmonių, asociacijų (klubų) banko sąskaitų už vieną ar kelis asmenis, mokėtojas privalo:

- mokėjimo paskirty nurodyti dalyvio (-ių) vardą ir pavardę;

- atsiųsti organizatoriui varžybų dalyvių asmeniškai pasirašytus dokumentus (formą pridedama) ar jų fotonuotraukas, ar nuskanuotus vaizdus, kuriose jie patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka su šių taisyklių 5.4. įvardintais dokumentais.


6.     VARŽYBOS

6.1. Varžybos vykdomos principu „sugaunant ir paleidžiant“ visas žuvis;

6.2. Varžybas sudaro 2 dalys. Kiekvieną dalį sudaro 6 sesijos po 20 minučių.

6.3. Grynosios žvejybos trukmė yra 4 valandos;

6.4. Varžybos vykdomos stovinčio vandens telkinyje, 1.0 ha ploto, 2–3.5 m gylio;

6.5. Telkinio pakrantė yra suskirstyta į sektorius po 6–10 metrų pakrantės ilgio (gali kisti priklausomai nuo dalyvių skaičiaus);

6.6. Maksimalus dalyvių skaičius – 20 sportininkų;

6.7. Viename sektoriuje žvejoja 1 (vienas) dalyvis;

6.8. Dalyviai pereina į kas antrą sektorių kas 20 (dvidešimt) minučių. Sektoriaus keitimui skiriama 10 minučių, kurių metu žvejoti draudžiama, išskyrus žuvies, užkibusios iki sesijos pabaigos, traukimo procesą;

6.9. Sektoriai dalyviams skirstomi burtų tvarka;

6.10.       Garsiniais signalais skelbiama (skelbia vyr. teisėjas):

- 1 signalas – varžybų pradžia. Žvejybos pradžia naujame sektoriuje;

- 2 signalai – žvejyba stabdoma ir pereinama į kitą sektorių;

- 2 ilgi signalai – pietų pertrauka, varžybų pabaiga.

6.11.       Dalyviai žvejoja savo sektoriaus ribose, teoriškai laikant ribomis linijas, einančias 90 laipsnių kampų nuo kranto linijos nuo sektoriaus riboženklių.


7.     TEISĖJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

7.1. Teisėjų komandą sudaro: vyriausiasis teisėjas ir 3 (trys) padėjėjai (toliau – teisėjai) vyr. teisėjui;

7.2. Vyriausiasis teisėjas skaičiuoja varžybų rezultatus, skelbia nugalėtojus, pasirašo varžybų protokolą, priima ir (ar) tvirtina sprendimus dėl dalyvių įspėjimo ir diskvalifikavimo, nagrinėja ginčus tarp dalyvio ir sektoriaus teisėjo, konsultuoja sektorių teisėjus;

7.3. Teisėjas fiksuoja dalyvio sugavimus ir įrašo juos į laimikių apskaitos protokolą, pasirašydamas po kiekvienos žuvies pagavimo;

7.4. Varžyboms pasibaigus, protokolą turi pasirašyti varžybų dalyvis (teisėjo pareiga tai sukontroliuoti). Teisėjas kartu su dalyviu pristato dalyvių protokolus vyr. teisėjui ne vėliau nei per 20 minučių nuo varžybų pabaigos (įskaitant ir tuščius protokolus). Protokolai be dalyvio ir teisėjo parašų nebus priimami apskaitai;

7.5. Teisėjai privalo išklausyti teisėjavimo veiklos mokymus (distanciniu būdu) ir išklausyti teisėjavimo instruktažą prieš varžybas;

7.6. Teisėjų pareigos ir darbai nustatomi Teisėjų darbo reglamente.


8.     ŽŪKLĖS ĮRANKIAI IR MASALAI

8.1. Draudžiama / draudžiama naudoti:

- meškeres, kurių ilgis yra didesnis nei 366 cm (12 pėdų). Komentaras: varžybų dalyviai gali turėti su savimi daugiau nei vieną meškerę, kurios gali būti paruoštos žvejybai (valas suvertas per meškerės žiedus, ritė įstatyta į laikiklį, musės pririštos);

savos gamybos muselinius valus (fly lines). Komentaras: muselinis valas (fly line) gali būti plaukiantis, skęstantis ar skęstančiu galu;

muselinius valus (fly lines), kurių skersmuo yra mažesnis nei 0,55 mm (0.22”). Komentaras: kontrolės metu valas turi netilpti į kontrolinio matavimo prietaiso (gauge) angą, kuri yra 0,53 mm pločio; 

- muselinius valus (fly lines), apibūdinamus kaip „šaudanti“ galva (shooting head);

- bet kokius plaukiančius ar skęstančius priedus (svarelius, vamzdelius ir t. t.), tvirtinamus prie muselinio valo (fly line), pavadėlio (leader), pasaitėlio (tippet);

sujungimo kilpas tarp muselinio valo (fly line) ir  pavadėlio (leader), kurių kiekvienos (kilpos) ilgis yra didesnis nei 10 cm;

bet kokius kibimo indikatorius (strike indicators);

- pavadėlius (leaders), kurių ilgis kartu su pasaitėliu (tippet) viršija dvigubai meškerės ilgį;

- pavadėlio (leader) ir pasaitėlių (tippets) sistemas, kuriose atstumas tarp laisvai kabančių (pririštų prie pasaitėlio (tippet) muselių mažesnis nei 0,5 metro;

- laisvai judančius pasaitėlius (tippet) pavadelio (leader) atžvilgiu (t. y. mazgas, kuriuo tvirtinamas pasaitėlis prie pavadėlio, negali būti slankiojantis);

- laisvai judančias ant pavadelio (leader) ir (ar) pasaitėlio (tippet) museles (t. y. visos muselės turi būti tvirtinamos mazgu prie pasaitėlio (tippet);

pavadėlio metalinius žiedelius (microrings), didesnius nei 3 mm;

daugiau nei 3 pavadėlio metalinius žiedelius (microrings);

- daugiau nei 3 mazgus viename pavadėlio metaliniame žiedelyje (microrings);

- naudoti daugiau nei 3 dirbtines museles. Komentaras: galima naudoti bet kokio skendimo ir (ar) plūdrumo museles (t. y. sausas, šlapias, nimfas, strymerius ir t. t.);

- museles, surištas ant kabliukų su užkarpėlėmis (nebent jos yra prispaustos / užlenktos / nulaužtos. Komentaras:kabliukai, su mechaniškai pašalintomis užkarpėlėmis, turi būti nekliudomai ištraukiami po jų įsmeigimo į popieriaus lapą ar drabužių medžiagą);

- museles, kurių sunkinimo elementai (išskyrus metalines galvutes) nėra uždengti kitomis medžiagomis (dažymas, lakavimas ir t. t. nelaikomi uždengimu). Komentaras: sunkinimo elementai negali būti ilgesni už kabliuko ilgį (neskaitant kilputės (hook eye) – „w“, taip, kaip tai pavaizduota žemiau esančiame paveiksle;

- sunkinti museles metalinėmis galvutėmis (beads), kurių skersmuo yra didesnis nei 4 mm;

- museles, surištas ant vamzdelių, dvigubų (double), trigubų (trišakiai, treble) kabliukų;

- dvigubos, trigubos konstrukcijos museles (kitaip, tandemus – masalus, kurių pagrindą (shank) sudaro daugiau nei vienas elementas); 

- museles, kurių konstrukcijoje panaudotos plastikinės, guminės, silikoninės vandens gyvių, vabzdžių, ikrų, sliekų, musių lervų ir kt. imitacijos ar jų dalių imitacijos, išskyrus museles su apvalios gumos ar kitos medžiagos kojelėmis (leg imitation), kurios neturi išsikišti virš kabliuko ilgio (shank), kilputės (eye), pločio (bend) ir turi būti ne storesnės nei 0,53 mm;

- bet kokius atraktantus (tepalus, mirkalus, purškalus ir t. t.), suteikiančius masalui skonį ir (ar) kvapą;

- dalyvauti varžybose neturint graibšto. Komentaras: graibšto medžiaga turi būti minkšta ir be mazgų;

graibštus, kurių užfiksuotas ilgis po išskleidimo viršija 122 cm (48”);

- metyti į vandenį smėlį, žvyrą, gargždą bei panašiais būdais vilioti žuvį;

- bet kokius pašarus.

8.2. Jeigu vienu metu naudojama daugiau nei 1 muselė, taikomi šie papildomi apribojimai:

- muselių, kurių kabliukų ilgis mažesnis nei 20 mm, kūnelis negali būti platesnis nei 5 mm;

- muselių, kurių kabliukų ilgis didesnis nei 20 mm, kūnelis negali būti platesnis nei 3 mm;

kabliuko ilgis negali viršyti 40 mm.

8.3. Naudojant tik vieną muselę, jos plotis ir ilgis, o taip pat kabliuko dydis neribojamas.


9.     KITI DRAUDIMAI

9.1. Varžybų dalyviams draudžiama:

- žvejoti vandens telkinyje, kuriame vyks varžybos – 7 dienos iki varžybų;

- bristi į vandens telkinį;

- žvejojant būti arčiau nei 2 m atstumu iki sektoriaus ribos;

- išvykti iš varžybų nesulaukus apdovanojimo ceremonijos.


10.  LAIMIKIŲ REGISTRAVIMAS, TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS IR ELGESYS SU ŽUVIMI

10.1.       Įskaitoma žuvis:

- vaivorykštiniai upėtakiai;

palijos;

- sykai.

10.2.      Už kiekvieną sugautą žuvį skiriama 685 taškai.

10.3.      Sutapus taškų skaičiui, aukštesnę vietą užima sportininkas, kuris ankščiau sugavo paskutinę žuvį. Sutapus paskutinių žuvų sugavimo laikui, aukštesnę vietą užima sportininkas, kuris ankščiau sugavo priešpaskutinę žuvį. Sutapus priešpaskutinių žuvų sugavimo laikui, aukštesnę vietą užima sportininkas, kuris ankščiau sugavo prieš priešpaskutinę žuvį (t. y. vertinamos trečių nuo sugavimų pabaigos žuvų sugavimų laikai);

10.4.      Jei nustatant prizininkus (1–3 vietas) nepavyksta suskirstyti vietas, laikantis 10.3. punkto reikalavimų, gali būti daroma papildoma 20 min. meškeriojimo sesija, pagal kurios sugavimų rezultatus atliekamas galutinis reitingavimas. Vertinant papildomos sesijos rezultatus be įprasto skaičiavimo, esant poreikiui, gali būti taikomi 10.3. punkte esantys reikalavimai.

10.5.      Laimikis įskaitomas tik tuo atveju, jei žvejybinis kabliukas įsmigęs pagautai žuviai galvos srityje žiūrint statmenai linijai nuo žiaunos dangtelio pabaigos.

10.6.      Laimikis įskaitomas iškėlus žuvį graibšte virš vandens vieną kartą.    

10.7.      Sugautą žuvį dėti ant žemės draudžiama;

10.8.      Meškeriotojas po žuvies iškėlimo, kurį fiksuoja teisėjas,  atkabina žuvį nuo kabliuko. Vėliau nedelsiant paleidžia ją atgal į vandens telkinį;

10.9.      Po žuvies iškėlimo graibšte, teisėjas atlieka šiuos veiksmus: užrašo laimikį ir jo sugavimo laiką į protokolą;

10.10.   Žuvys, kurios ištraukiamos vėliau nei 10 (dešimt) minučių po varžybų pabaigos signalo yra neįskaitomos.


11.  PAGRINDINIAI SAUGUMO REIKALAVIMAI

11.1.       Varžybų dalyviams rekomenduojama prieš dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

11.2.       Visi varžybų dalyviai ir teisėjai privalo susipažinti su šių varžybų saugos taisyklėmis ir pasirašyti saugos žurnale, patvirtindami, kad buvo tinkamai supažindinti su taikomomis šiam renginiui saugos taisyklėmis;

11.3.      Varžybų dalyviams ir teisėjams taikoma nulinė alkoholio tolerancijos riba;

11.4.      Dalyviams ir teisėjams privalu dėvėti akinius, galinčius apsaugoti akis nuo dalyvių naudojamų (užmetamų) masalų kabliukų.


12.  NUOBAUDOS

12.1.      Už šių taisyklių pažeidimus skiriamos nuobaudos:

- Žodinis įspėjimas (skiriamas kaip prevencinis įspėjimas);

- Įspėjimas su įrašymu į protokolą;

- Žuvies įskaitos eliminavimas;

- Baudos taškai;

- Diskvalifikavimas šioms varžyboms (tik pritarus vyr. teisėjui);

- Diskvalifikavimas visam sezonui (tik pritarus vyr. teisėjui);

- Diskvalifikavimas 2 metams, pritarus LSŽF vykdomajam komitetui;

12.2.      Įspėjimai galioja viso čempionato metu (visuose trijuose etapuose), t. y. įspėjimai yra kaupiami;

12.3.       Už du žodinius įspėjimus, skiriama geltona kortelė ir etapo rezultatų diskvalifikavimas;

12.4.       Dvi geltonos kortelės = raudona kortelė = diskvalifikavimas visam šių metų čempionatui;

12.5.       Sektoriaus teisėjas gali skirti žodinį įspėjimą  ar įspėjimą su įrašymu į protokolą, už:

tyčinį sektoriaus ribų pažeidimą masalo užmetimo metu – žodinis įspėjimas ir jei tuomet užkibo žuvis – jos eliminavimas iš įskaitos;

- žvejybos metu kol muselės yra vandenyje, žvejys meškerę turi laikyti rankoje, draudžiama ją padėti ant žemės, į stovą ar kitokį laikiklį. Žvejys atlikęs draudžiamą veiksmą turi nedelsiant ištraukti museles iš vandens ir atlikti naują metimą, traukimo metu užkibusi žuvis neužskaitoma – žodinis įspėjimas;

- sektoriaus ribų pažeidimą žuvies traukimo metu – traukiama žuvis eliminuojama iš įskaitos-žodinis įspėjimas;

- žvejybą (dalyvio būvimą) arčiau nei 2 m nuo sektoriaus ribos  krante – žodinis įspėjimas;

- masalo užmetimą iki signalo, kuris skelbia varžybų pratęsimą po sektoriaus keitimo pereiti arba varžybų pradžią –žodinis  įspėjimas ir jei tuomet užkibo žuvis – jos eliminavimas iš įskaitos;

- masalo užmetimą po signalo, kuris skelbia varžybų stabdymą su tikslu pereiti į kitą sektorių arba varžybų pabaigą – žodinis įspėjimas ir jei tuomet užkibo žuvis – jos eliminavimas iš įskaitos;

- sugautos žuvies lietimą sausomis rankomis – žuvies eliminavimas iš įskaitos ir žodinis įspėjimas;

- žuvus sugautai žuviai ar pastarajai patyrus mirtinus sužalojimus (pvz. nenustojamas kraujavimas) – žodinis įspėjimas;

nepagarbų elgesį su žuvimis – žodinis įspėjimas (pvz. neįskaitinės žuvies metimą į vandenį, paėmimą  rankomis ir panašiai);

- teisėjo įžeidimą – įspėjimas su įrašymu į protokolą;

- šiukšlinimą – žodinis įspėjimas;

- kitų šių taisyklių reikalavimų nesilaikymą –  žodinis įspėjimas;

12.6.       Diskvalifikavimas visam čempionatui (raudona kortelė visiems šių metų etapams) taikomas už šiuos pažeidimus:

- alkoholinių gėrimų vartojimą iki varžybų pabaigos;

- kibimą skatinamųjų, kvapniųjų ir kitų medžiagų (atraktantų, pašarų), skirtų žuvims vilioti, naudojimą;

- išvažiavimą iš varžybų iki jų uždarymo paskelbimo.


13.  VARŽYBŲ REZULTATŲ IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS, APDOVANOJIMAI

13.1.      Varžybų rezultatus paskelbia vyriausiasis varžybų teisėjas ne vėliau, kaip 2 val. po varžybų pabaigos;

13.2.      Prizininkais yra skelbiami 3 (trys) daugiausiai taškų surinkę varžybų dalyviai;

13.3.      Apdovanojimai:

- I vieta –  taurė ir medalis;

- II vieta –  taurė ir medalis;

- III vieta – taurė ir medalis.


14.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1.      Varžybų organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių žvejybos įrankių ir (ar) įrangos saugumą;

14.2.      Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų data dėl oro sąlygų.

14.3.      Esant dideliam dalyvių skaičiui organizatoriai gali keisti vandens tvenkinį į didesnį. Apie tai pranešdami dalyviams iš anksto.

14.4.      Varžybų organizatoriai atsako už dalyvių saugumą tiek, kiek tai apibrėžta Sporto įstatyme;

14.5.      Šios taisyklės parengtos laikantis FIPS-Mouche Competitions Rules, 2021 (https://www.fips-mouche.com/rules/); Sporto įstatymo reikalavimų;

 

Taisykles tvirtina:

Suvalkijos muselininkų klubo prezidentas – Remigijus Bobinas