Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Dokumento PDF failas

Lietuvos sportinės žūklės federacija

Žūklės klubas „Merkys“ 

Lietuvos Respublikos

XXXVIII žūklės museline meškere čempionatas, 2023 m. 

III etapas

Finalo varžybų

TAISYKLĖS


1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Data: 2023 m. rugpjūčio 19 d.;

1.2. Renginio vieta: Merkio upė, Varėnos raj. savivaldybė, Puvočių k., poilsiavietė aukščiau Grūdos ir Merkio santakos:

1.2.1. Google Maps koordinatės (įvedamos paieškos lauke): 

54.12092566681396, 24.306153716989165;

1.2.2. Maps.lt nuoroda į vietą:

https://maps.lt/map/?lang=lt#obj=520042;5998240;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=520285,5998035&z=10000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra;

1.3. Tikslai: nustatyti stipriausius žūklės museline meškere sportininkus; skatinti treniruotis žvejoti museline meškere; populiarinti žūklės museline meškere sportą;

1.4. Varžybų organizatorius: Žūklės klubas „Merkys“, įm. k. 193189044, veikiantis pagal sutartį su Lietuvos sportinės žūklės federacija, 2021-05-14, Nr. LSŽF-07.  

1.5. Varžybų tvarkaraštis: 

08:00–8:30 val. – sektorių teisėjų registracija ir susirinkimas;

08:30–9:00 val. – sportininkų registravimas ir sektorių burtų traukimas;

09:10 val. – renginio atidarymas; 

10:00–11:30 val. – varžybų I dalis;

11:3012:00 val. – ėjimas į gretimą sektorių kartu su teisėju;

12:00–13:30 val. – varžybų II dalis;

13:30–14:30 val. – pietų pertrauka (sumuštiniai ir gėrimai), žvejybos ruožų pakeitimas;

15:00–16:30 val. – varžybų III dalis;

16:30–17:00 val. – ėjimas į gretimą sektorių kartu su teisėju;

17:00–18:30 val. – varžybų IV dalis;

19:00 val. – vakarienė (picos, po 1/2 vienam dalyviui (sportininkui, teisėjui); 

20:00 val. – nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas. 

Dėmesio! Labai prašome sportininkų ir teisėjų atvykti laiku ir iš karto registruotis. Besiregistruojančiųjų 24 asmenys, skirta laiko – 1 val., tad po 2,5 min. kiekvienam. Ačiū už supratingumą!


2. DALYVIŲ REGISTRACIJA

2.1. Registracijos patvirtinimu laikoma įmoka, sumokėta į organizatoriaus banko sąskaitą iki 2023 m. rugpjūčio 07 d.;

2.2. Dalyvio startinis mokestis – 120 €. Į kainą įskaičiuota:

- teisėjų darbas;

- sveikatos draudimas;

- maitinimas;

- organizavimo ir kiti kaštai.

Rekvizitai mokėjimui: Žūklės klubas „Merkys“, LT10 3500 0100 0363 2794, mokėjimo paskirtis: LTFFC III etapo startinis mokestis. 

2.3. Varžybų̨ dalyviai sumokėję startinį mokestį banko pavedimu, tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka:

- su šių varžybų (čempionato III etapo) taisyklėmis (http://merkys.lt/lt/ltffc-iiii-etapas/varzybu-taisykles);

- su šių varžybų (čempionato III etapo) saugos taisyklėmis ir galimomis rizikomis asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu (http://merkys.lt/lt/ltffc-iiii-etapas/saugos-taisykles);

- su 2023 m. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatais (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2023/03/Muselines-2023-m-nuostatai.pdf);

- su Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere 2024 m. rinktinės formavimo nuostatais(https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2023/03/Rinktines-formavimo-nuostatai-2024.pdf);

- su LSŽF pasirašytu dokumentu „Dėl atsakomybės už etikos ir pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu“ (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/11/Atsakomyb%C4%97-u%C5%BE-etikos-ir-antidopingo-pa%C5%BEeidimus.pdf);

- su LSŽF pasirašytu dokumentu – „Aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės“ (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/07/LSZF-varzybu-saugumo-taisykles.pdf);

- su FIPS statuto 18 straipsniu dėl dopingo vartojimo ir atsakomybės už šiuos veiksmus (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/10/FIPSed_Statutes_18-article-doping.pdf);

- dėl savo vardo, pavardės ir atvaizdų viešinimo sporto populiarinimo tikslais.

2.4. Siekiant tinkamai identifikuoti ankstesniame punkte (2.3.) apibrėžtą sutikimą teikiantį asmenį, mokėjimai turi būti atliekami tik iš asmeninės banko sąskaitos;

2.5. Varžybų mokestį mokant už kitą asmenį ar iš įmonių, asociacijų (klubų) banko sąskaitų už vieną ar kelis asmenis: 

- mokėtojas privalo mokėjimo paskirty nurodyti dalyvio (-ių) vardą ir pavardę;

- mokančiosios organizacijos vadovas patvirtina, kad supažindino sportininkus (už kuriuos sumoka startinį mokestį) su šių taisyklių 2.3. įvardintais dokumentais ir turi jų pasirašytus sutikimus.

2.6. Atvykus į varžybų organizavimo vietą, dalyviai registruojasi dalyvavimui pas vyr. teisėją ir traukia meškeriojimo sektoriaus paskyrimo burtus. Prieš registraciją dalyviai turi būti susipažinę su varžybų saugos taisyklėmis, ką turės patvirtinti pasirašydami varžybų saugos žurnale. Tuomet jie atlieka patikrinimą alkotesteriu;

2.7. Registracijos varžybų vietoje metu, dalyviai pateikia vyr. teisėjui leidimą žvejoti Merkio upėje.


3. VARŽYBOS

3.1. Varžybos vykdomos principu „sugaunant ir paleidžiant“ visas žuvis;

3.2. Varžybas sudaro 2 sesijos po 2 dalys (t. y. viso keturios dalys), kurių kiekviena trunka po 1,5 val. (t. y. viso 6 val. žvejybos);

3.3. Varžybų pradžia sektoriuje skelbia sektoriaus teisėjas, pažymėdamas starto laiką protokole. Varžybų startas sektoriuje gali būti skelbiamas 20 minučių ankščiau arba vėliau nei numatyta oficialiame tvarkaraštyje;

3.4. Varžybų eiga gali būti laikinai stabdoma techninei pertraukai, pranešant apie tai sektoriaus teisėjui (pvz., plaukiant vandens transporto priemonėm, kita). Pertrauka gali būti skiriama ne daugiau nei du kartus ir bendroje sumoje ne daugiau nei 20 minučių per varžybų dalį (sesiją). Pertraukų laikas žymimas protokole. Pertraukų metu draudžiama keisti žvejybos įrankių pavadėlius, sistemėles, museles ir t.t.

3.5. Viename sektoriuje žvejoja 1 (vienas) dalyvis;

3.6. Pirmos ir trečios sesijos sektoriai priskiriami sportininkui burtų tvarka, atliekant registraciją renginio vietoje;

3.7. Antroje ir ketvirtoje sesijoje sportininkai pereina į gretimai esančius sektorius: iš nelyginių sektorių pereina pasroviui į lyginius; iš lyginių – į nelyginius (prieš srovę).

3.8. Varžybos gali būti pradedamos ir nuo sektoriaus pabaigos, ir nuo sektoriaus pradžios, dėl ko sportininkas susitaria su sektoriaus teisėju prieš pradedant varžybas.


4. TEISĖJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS

4.1. Teisėjų komandą sudaro: vyriausiasis teisėjas ir sektorių teisėjai, po vieną į kiekvieną sektorių;

4.2. Teisėjų gali būti asmenys, ne jaunesni nei 18 metų amžiaus;

4.3. Sektorių teisėjų rotacija varžybų dalyse įvyksta po pirmos sesijos (dalies): t. y. pirmoje ir antroje dalyje teisėjaujama vienam sportininkui; trečioje ir ketvirtoje dalyje – sportininkui, kuris pirmoje-antroje dalyje žvejojo gretimame sektoriuje (besikeičiant sektoriais jūs turėsit susitikti). 

4.4. Vyriausiasis teisėjas skaičiuoja varžybų rezultatus, skelbia nugalėtojus, pasirašo varžybų protokolą, priima ir (ar) tvirtina sprendimus dėl dalyvių įspėjimo ir diskvalifikavimo, nagrinėja ginčus tarp dalyvio ir sektoriaus teisėjo, konsultuoja sektorių teisėjus;

4.5. Sektoriaus teisėjas fiksuoja dalyvio sugavimus ir įrašo juos į laimikių apskaitos protokolą, pasirašydamas po kiekvienos žuvies sugavimo;

4.6. Pasibaigus varžybų daliai, protokolą turi pasirašyti varžybų dalyvis (teisėjo pareiga tai sukontroliuoti). Protokolai be dalyvio ir teisėjo parašų nebus priimami apskaitai;

4.7. Teisėjas kartu su dalyviu pristato protokolą vyr. teisėjui po I dalies pabaigos (per pietų pertrauką, bet ne vėliau nei 1 val. po varžybų dalies pabaigos) ir po II dalies pabaigos (bet ne vėliau nei 1 val. po varžybų dalies pabaigos). Protokolai, nesant sugavimų, taip pat pristatomi vyr. teisėjui pagal nustatytą tvarką. 

4.8. Teisėjai privalo išklausyti teisėjavimo veiklos mokymus (distanciniu būdu) ir (ar) išklausyti teisėjavimo instruktažą prieš varžybas;

4.9. Sektorių teisėjai gauna atlygį už savo darbą: 

- 50 € dovanų kuponą muselinės žūklės prekių parduotuvėje apsipirkti (“Catch Fly Shop”);

4.10. Sektorių teisėjai papildomai gauna: 

- maitinimą renginio metu (pietus);

4.11. Teisėjų pareigos ir darbai nustatomi Teisėjų darbo reglamente (http://merkys.lt/lt/ltffc-iiii-etapas/teiseju-darbo-reglamentas).

 

5. ŽŪKLĖS ĮRANKIAI IR MASALAI

5.1. Draudžiama / draudžiama naudoti:

- meškeres, kurių ilgis yra didesnis nei 366 cm (12 pėdų). Komentaras: varžybų dalyviai gali turėti su savimi daugiau nei vieną meškerę, kurios gali būti paruoštos žvejybai (valas suvertas per meškerės žiedus, ritė įstatyta į laikiklį, musės pririštos);

- savos gamybos muselinius valus (fly lines). Komentaras: muselinis valas (fly line) gali būti plaukiantis, skęstantis ar skęstančiu galu;

- muselinius valus (fly lines), kurių skersmuo yra mažesnis nei 0,55 mm (0.22”). Komentaras: kontrolės metu valas turi netilpti į kontrolinio matavimo prietaiso (gauge) angą, kuri yra 0,53 mm pločio; 

- muselinius valus (fly lines), apibūdinamus kaip „šaudanti“ galva (shooting head);

- bet kokius plaukiančius ar skęstančius priedus (svarelius, vamzdelius ir t. t.), tvirtinamus prie muselinio valo (fly line), pavadėlio (leader), pasaitėlio (tippet);

- sujungimo kilpas tarp muselinio valo (fly line) ir  pavadėlio (leader), kurių kiekvienos (kilpos) ilgis yra didesnis nei 10 cm;

- bet kokius kibimo indikatorius (strike indicators);

- pavadėlius (leaders), kurių ilgis kartu su pasaitėliu (tippet) viršija dvigubai meškerės ilgį;

- pavadėlio (leader) ir pasaitėlių (tippets) sistemas, kuriose atstumas tarp laisvai kabančių (pririštų prie pasaitėlio (tippet) muselių mažesnis nei 0,5 metro;

- laisvai judančius pasaitėlius (tippet) pavadelio (leader) atžvilgiu (t. y. mazgas, kuriuo tvirtinamas pasaitėlis prie pavadėlio, negali būti slankiojantis);

- laisvai judančias ant pavadelio (leader) ir (ar) pasaitėlio (tippet) museles (t. y. visos muselės turi būti tvirtinamos mazgu prie pasaitėlio (tippet);

- pavadėlio metalinius žiedelius (microrings), didesnius nei 3 mm;

- daugiau nei 3 pavadėlio metalinius žiedelius (microrings);

- daugiau nei 3 mazgus viename pavadėlio metaliniame žiedelyje (microrings);

- naudoti daugiau nei 3 dirbtines museles. Komentaras: galima naudoti bet kokio skendimo ir (ar) plūdrumo museles (t. y. sausas, šlapias, nimfas, strymerius ir t. t.);

- museles, surištas ant kabliukų su užkarpėlėmis (nebent jos yra prispaustos / užlenktos / nulaužtos. Komentaras:kabliukai, su mechaniškai pašalintomis užkarpėlėmis, turi būti nekliudomai ištraukiami po jų įsmeigimo į popieriaus lapą ar drabužių medžiagą);

- museles, kurių sunkinimo elementai (išskyrus metalines galvutes) nėra uždengti kitomis medžiagomis (dažymas, lakavimas ir t. t. nelaikomi uždengimu). Komentaras: sunkinimo elementai negali būti ilgesni už kabliuko ilgį (neskaitant kilputės (hook eye) – „w“, taip, kaip tai pavaizduota žemiau esančiame paveiksle:

 

sunkinti museles metalinėmis galvutėmis (beads), kurių skersmuo yra didesnis nei 4 mm;

- museles, surištas ant vamzdelių, dvigubų (double), trigubų (trišakiai, treble) kabliukų;

- dvigubos, trigubos konstrukcijos museles (kitaip, tandemus – masalus, kurių pagrindą (shank) sudaro daugiau nei vienas elementas); 

- museles, kurių konstrukcijoje panaudotos plastikinės, guminės, silikoninės vandens gyvių, vabzdžių, ikrų, sliekų, musių lervų ir kt. imitacijos ar jų dalių imitacijos, išskyrus museles su apvalios gumos ar kitos medžiagos kojelėmis (leg imitation), kurios neturi išsikišti virš kabliuko ilgio (shank), kilputės (eye), pločio (bend) ir turi būti ne storesnės nei 0,53 mm;

- bet kokius atraktantus (tepalus, mirkalus, purškalus ir t. t.), suteikiančius masalui skonį ir (ar) kvapą;

- dalyvauti varžybose neturint graibšto. Komentaras: graibšto medžiaga turi būti minkšta ir be mazgų;

- graibštus, kurių užfiksuotas ilgis po išskleidimo viršija 122 cm (48”);

- metyti į vandenį smėlį, žvyrą, gargždą bei panašiais būdais vilioti žuvį;

- bet kokius pašarus.

5.2. Jeigu vienu metu naudojama daugiau nei 1 muselė, taikomi šie papildomi apribojimai:

- muselių, kurių kabliukų ilgis mažesnis nei 20 mm, kūnelis negali būti platesnis nei 5 mm;

- muselių, kurių kabliukų ilgis didesnis nei 20 mm, kūnelis negali būti platesnis nei 3 mm;

- muselės kabliuko ilgis negali viršyti 40 mm.

5.3. Naudojant tik vieną muselę, jos plotis ir ilgis, o taip pat kabliuko dydis neribojamas.


6. KITI DRAUDIMAI

6.1. Varžybų dalyviams draudžiama:

- žvejoti vandens telkinyje, kuriame vyks varžybos – 5 dienos iki varžybų (t. y. rugpjūčio 14–18  dienomis);

- pasirašyti protokole dėl žuvies sugavimo (sugavimų fiksavimo eilutėje) vėliau nei 5 minutes po žuvies sugavimo; 

- išvykti iš varžybų nesulaukus apdovanojimo ceremonijos (nuobauda – diskvalifikavimas), išskyrus atvejus, iš anksto suderintus su vyr. teisėju (dėl labai svarbių pateisinamų priežasčių).


7. LAIMIKIŲ REGISTRAVIMAS IR ELGESYS SU ŽUVIMI

7.1. Įskaitoma žuvis: kiršliai, vaivorykštiniai ir margieji upėtakiai nuo 23 cm ilgio (t. y. nuo 22,1 cm, kurie yra laikomi 23 cm; 22.0 cm ir mažesnės žuvys – neįskaitomos);

7.2. Laimikis įskaitomas tik tuo atveju, jei žvejybinis kabliukas išmigęs pagautai žuviai bet kurioje galvos vietoje, esančioje ne toliau nei už statmenos linijos, kertančios žiaunų dangtelio kraštą:

 

7.3. Meškeriotojas negali liesti traukiamos žuvies ir (ar) imti ją rankomis – laimikis sugriebiamas graibštu; 

7.4. Dalyviui traukiant žuvį, teisėjas privalo laikytis kuo arčiau dalyvio, tačiau teisėjui draudžiama bristi tolyn/gylin nuo kranto daugiau nei 1 m atstumu; 

7.5. Dalyvis įdeda neatkabintą laimikį (išskyrus atvejus, kai žuvis pati atsikabina; arba kitaip – dalyviui draudžiama pačiam atkabinti savo laimikį) kartu su tinkleliu į matavimo lovelį (jei įmanoma, neištraukdamas žuvies iš vandens ir neliesdamas jos rankomis);

7.6. Žuvies matavimą atlieka teisėjas – matuojama lovelyje, pastarąjį laikant vandens telkinio vandenyje;

7.7. Sektoriaus teisėjas išmatuoja žuvį nuo nosies galiuko iki apatinės uodegos peleko atšakos galo;

7.8. Žuvies matavimo veiksmai turi būti atlikti maksimaliai greitai;

7.9. Sugautos žuvies ilgis, jei jis nėra tiksliai lygus sveikam centimetrų skaičiui, apvalinamas iki artimiausio didesnio centimetro. Tai yra 30,1–31,0 cm žuvis skaičiuojama kaip 31 cm ilgio, ir t.t.;

7.10 Išmatavus laimikį, sektoriaus teisėjas privalo žuvį ištraukti iš tinklelio, išimti kabliuką, atgaivinti žuvį ir ją paleisti, visais šiais veiksmais padarydamas laimikiui kuo mažiau žalos;

7.11. Paleidus žuvį, teisėjas atlieka šiuos veiksmus: užrašo laimikį ir jo sugavimo laiką į protokolą, pasirašo pats bei duoda pasirašyti meškeriotojui (tai daroma po kiekvienos įskaitinės žuvies sugavimo). Komentaras: dalyviui pasirašant protokole ties sugavimais po sesijos pabaigos, jis įgauna pranašumą – turi daugiau laiko žvejoti. Vėliau kilus ginčui tarp dalyvio ir teisėjo dėl žuvų kiekio – laimės teisėjas; todėl būtent dalyvis suinteresuotas šių parašų įrašymu laiku;

7.12. Jei dalyvis nenori, kad laimikis būtų įskaitytas, leidžiama žuvį paleisti iš karto, nepateikus jos teisėjui;

7.13. Žuvys, kurios ištraukiamos vėliau nei 10 (dešimt) minučių po varžybų dalies pabaigos – neįskaitomos;

7.14. Jei laimikio fiksavimo metu dėl teisėjo kaltės neišmatuota žuvis prarandama, tai pažymima protokole ir dalyviui yra užskaitomas žuvies ilgis, lygus visų žuvų, sugautų esančiame sektoriuje, ilgių vidurkiui. Nesant laimikių šiame sektoriuje, skaičiuojamas ir užskaitomas žuvų dydžių vidurkis iš buvusio sektoriaus. Nesant jokio laimikio – įrašomas įskaitinės žuvies dydis.


8. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

8.1. Kiekviena įskaitinė žuvis įvertinama taškais pagal formulę:  Y = 100 + 20·X,

kur: Y – taškų kiekis; X – žuvies ilgis cm.

Pavyzdžiai:

25 cm kiršlys / upėtakis, Y = 100 + 20 x 25 = 600 taškų;

35 cm kiršlys / upėtakis, Y = 100 + 20 x 35 = 800 taškų;

42 cm kiršlys / upėtakis, Y = 100 + 20 x 42 =  940 taškų.

8.2. Kiekvienos sesijos rezultatai vertinami atskirai (šias varžybas sudaro 2 sesijos). Dalyvio užimta vieta sesijoje nustatoma pagal surinktų taškų skaičių (kuo daugiau taškų, tuo aukštesnė vieta);

8.3. Varžybų nugalėtojai nustatomi, vertinant visose šių varžybų sesijose sukauptų vietų sumą (kuo mažesnis skaičius, tuo aukštesnė vieta reitinge). Kitaip – užimta vieta yra balų skaičius. Visi balai sumuojami – kuo mažiau jų surinkta, tuo aukštesnė reitingo vieta suteikiama;

8.4. Sutapus balų skaičiui, aukštesnę vietą užima tas, kuris surinko daugiausiai taškų. Jei taškų skaičius vienodas – aukštesnę vietą užima tas, kas sugavo daugiau žuvų (vertinant vienetais). Jei sugautų žuvų skaičius vienodas – aukštesnę vietą užima tas, kas sugavo didesnę žuvį.


9. PAGRINDINIAI SAUGUMO REIKALAVIMAI

9.1. Varžybų dalyviams rekomenduojama prieš dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

9.2. Visi varžybų dalyviai ir teisėjai privalo susipažinti su šių varžybų saugos taisyklėmis ir pasirašyti saugos žurnale, patvirtindami, kad buvo tinkamai supažindinti su taikomomis šiam renginiui saugos taisyklėmis;

9.3. Varžybų dalyviams ir teisėjams taikoma nulinė alkoholio tolerancijos riba;

9.4. Dalyviams ir teisėjams privalu dėvėti akinius, turinčius apsaugoti akis nuo dalyvių naudojamų (užmetamų) masalų kabliukų.

 

10. NUOBAUDOS

10.1. Už šių taisyklių pažeidimus skiriamos nuobaudos:

- Žodinis įspėjimas (skiriamas kaip prevencinis įspėjimas);

- Įspėjimas su įrašymu į protokolą;

- Žuvies įskaitos eliminavimas;

- Baudos taškai;

- Diskvalifikavimas einamose varžyboms (tik pritarus vyr. teisėjui);

- Diskvalifikavimas visam sezonui (tik pritarus vyr. teisėjui);

- Diskvalifikavimas 2 metams, pritarus LSŽF vykdomajam komitetui;

10.2. Įspėjimai galioja viso čempionato metu (visuose trijuose etapuose), t. y. įspėjimai yra kaupiami;

10.3. Už du įspėjimus, skiriama geltona kortelė ir etapo rezultatų diskvalifikavimas;

10.4. Dvi geltonos kortelės = raudona kortelė = diskvalifikavimas visam šių metų čempionatui;

10.5. Sektoriaus teisėjas gali skirti įspėjimą ir (ar) nuobauda: 

- už draudžiamos įrangos (įrankių) naudojimą – nustačius žvejybos įrangos naudojimo pažeidimus, iš įskaitos eliminuojamos 3 (trys) paskutinės sugautos žuvys ir įspėjimas;

- už tyčinį sektoriaus ribų pažeidimą masalo užmetimo metu – įspėjimas ir jei tuomet užkibo žuvis – jos eliminavimas iš įskaitos;

- už sektoriaus ribų pažeidimą žuvies traukimo metu – traukiama žuvis eliminuojama iš įskaitos;

- už sugautos žuvies lietimą sausomis rankomis – žuvies eliminavimas iš įskaitos ir įspėjimas;

- žuvus sugautai žuviai ar pastarajai patyrus mirtinus sužalojimus (pvz. nenustojamas kraujavimas, kabliuko įsmeigimas per akį į smegenis ir panašiai) – žuvies eliminavimas iš įskaitos ir baudos taškų, kiek suteikiama už šios rūšies žuvį (minimalaus įskaitinio dydžio), skyrimas; 

- už nepagarbų elgesį su žuvimis – įspėjimą (pvz. neįskaitinės žuvies metimą į vandenį, paėmimą sausom rankomis ir panašiai);

- už teisėjo įžeidimą – įspėjimą;

- už šiukšlinimą – įspėjimą;

- kitų šių taisyklių reikalavimų nesilaikymą – įspėjimą.

10.6. Diskvalifikavimas visam čempionatui (raudona kortelė visiems šių metų etapams) taikomas už šiuos pažeidimus:

- alkoholinių gėrimų vartojimą iki varžybų pabaigos;

- kibimą skatinamųjų, kvapniųjų ir kitų medžiagų (atraktantų, pašarų), skirtų žuvims vilioti, naudojimą;

- išvažiavimą iš varžybų iki jų uždarymo paskelbimo.


11. VARŽYBŲ REZULTATŲ IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS, APDOVANOJIMAI

11.1. Varžybų rezultatus paskelbia vyriausiasis varžybų teisėjas ne vėliau, kaip 2 val. po varžybų pabaigos;

11.2. Apdovanojimai:

- I vieta – taurė, medalis;

- II vieta – medalis;

- III vieta – medalis;

- Didžiausia varžybų žuvis.

 

1.1.Apdovanojimai už visą 2023 m. sezoną:

- I vieta – taurė, medalis;

- II vieta – medalis;

- III vieta – medalis.

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Varžybų organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių žvejybos įrankių ir (ar) įrangos saugumą;

12.2. Varžybų organizatoriai atsako už dalyvių saugumą tiek, kiek tai apibrėžta Sporto įstatyme;

12.3. Šios taisyklės parengtos laikantis FIPS-Mouche Competitions Rules, 2021 (https://www.fips-mouche.com/rules/); 2023 m. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatų (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2023/03/Muselines-2023-m-nuostatai.pdf); Sporto įstatymo reikalavimų.

 

Taisykles sudaro 10 (dešimt) puslapių.

Taisykles tvirtina:

Lietuvos sportinės žūklės federacijos nario, 

Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas – Vladimir Adelšin

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas – Tomas Būdas