Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lietuvos sportinės žūklės federacija

Žūklės klubas „Merkys“

Lietuvos Respublikos XXXVII žūklės museline meškere čempionatas, III etapas2022 m.


Finalinių varžybų

SEKTORIŲ TEISĖJŲ DARBŲ ATMINTINĖ

1. Atvykus į varžybų vietą, teisėjas nedelsiant registruojasi pas vyr. teisėją ir pasirašo apie tai protokole, tuo patvirtindamas, kad yra susipažinęs su varžybų taisyklėmis bei kitais, su varžybomis susijusiais dokumentais, bei pasirašydamas saugos žurnale patvirtina, kad yra susipažinęs su saugos taisyklėmis;

2. Registruojantis pas vyr. teisėją, sektoriaus teisėjas gauna: aplanką su protokolais ir rašymo priemonėm, teisėjo atmintinę, sugavimų matavimo lovelį, matavimo įrankį, užkandžius ir geriamąjį vandenį sau ir sportininkui;

3. Po registracijos teisėjas turi susirasti sportininką, kuriam teisėjaus I sesijoje (sportininkas (ar sportininkai) bus nurodytas gautame aplanke),  ir susiderinti su juo nuvykimą į sektorių;

4. Teisėjas privalo turėti: laiko apskaitos priemonę – laikrodį, mobilų telefoną bei braidymo įrangą (bridkelnes, gali būti ilgi guminiai batai);

5. Labai rekomenduojama (turint išmanųjį mobilų telefoną) iš anksto susikelti į telefoną: varžybų taisykles, teisėjo darbo reglamentą ir sektorių žemėlapį – tai gali jums pagelbėti geriau atlikti jūsų darbą;

6. Prieš išvykstant į sektorių, dar kartą pasitikrinkit ar turit visą šią įrangą: sugavimų matavimo lovelį, aplanką su protokolais ir rašikliais; matavimo įrankį, užkandžius ir geriamąjį vandenį sau ir sportininkui !!! 

7. Prieš pradedant varžybas, teisėjas turi patikrinti sportininko naudojamą žvejybos įrangą: 

- Graibšto ilgis – ne daugiau 122 cm;

- Atstumai tarp muselių (ne mažiau 0.5 m, žuvies matavimo lovelio ilgis yra 0.5 m.);

- Kabliukų užkarpėlės (leidžiama naudoti be užkarpėlių). Jei užkarpėlė nulaužta/nulenkta/ prispausta/kita, t. y. kyla abejonių, ar kabliukas atitinka nustatytus reikalavimus minimaliai žaloti žuvį – atliekamas papildomas patikrinimas: kabliuku praduriamas popieriaus lapas ar drabužis, tuomet kabliukas turi išsitraukti be jokių trikdžių. Jei kabliukas ištraukiamas su trikdžiais – naudoti tokį kabliuką draudžiama;

- Papildomi svoriai, indikatoriai ant valo (jų neturi būti);

- Ne daugiau 3 mikro žiedelių, jungiančių pavadėlius;

- Ne daugiau 3 muselių;

- Muselių sunkinimo metalinės galvutės – iki 4 mm (tam turit vyr. teisėjo išduotą liniuotę, kurioje yra skirtingo skersmens skylės);

- Yra ir kitų reikalavimų taisyklėse – čia surašyti tik pagrindiniai !!!

8. Prieš pradedant varžybas, teisėjas susitaria su sportininku, iš kurio upės (salos) kranto jis dirba. Upėje esanti sala laikoma upės krantu. Sesijos metu galima keisti krantą tik išanksto susitarus. Teisėjo perbridimui į kitą krantą (salą) žvejybos laikas yra stabdomas

9. Prieš įrašant varžybų pradžios laiką į sportininko protokolą, teisėjas ir sportininkas turi susitikrinti savo laikrodžius (ar kitas laiko apskaitos priemones), kad jie rodytų vienodą laiką. Nėra svarbu, kada jūs pradėsite varžybas – svarbu, kad jų sesija (dalis) truktu 2 val. (plius pertraukų laikas) ir pageidautina, kad maždaug laikytumėtės bendro varžybų grafiko;

10. Teisėjas garsiai skelbia dalyviui varžybų eigos laiką kas 30 min. nuo varžybų sesijos (dalies) pradžios ir likus 10 min. iki varžybų sesijos (dalies) pabaigos;

11. Sportininkui paklausus, atsako, kiek laiko liko iki varžybų sesijos (dalies) pabaigos;

12. Kontroliuoja, kad sportininkas dėvėtų gelbėjimosi liemenę (varžybos nepradedamos, jei sportininkas nedėvi gelbėjimosi liemenes);

13. Teisėjas stabdo / tęsia varžybų laiką sportininkui pareikalavus (pertraukų tikslais). Pertraukų laikas į varžybų (žvejybos) laiką neskaičiuojamas. Pertraukų metu sportininkas negali keisti žvejybos įrangos!

14. Teisėjas išmatuoja žuvį nuo nosies galiuko iki apatinės uodegos peleko atšakos galo;

15. Sugautos žuvies ilgis, jei jis nėra tiksliai lygus sveikam centimetrų skaičiui, apvalinamas iki artimiausio didesnio centimetro. Tai yra 30,1–31,0 cm žuvis skaičiuojama kaip 31 cm ilgio, ir t.t.;

16. Išmatavus laimikį, sektoriaus teisėjas privalo žuvį ištraukti iš tinklelio, išimti kabliuką, atgaivinti žuvį ir ją paleisti (visais šiais veiksmais padarydamas laimikiui kuo mažiau žalos);

17. Paleidus žuvį, teisėjas atlieka šiuos veiksmus: užrašo laimikį ir jo sugavimo laiką į protokolą, duoda pasirašyti meškeriotojui (tai daroma po kiekvienos įskaitinės žuvies sugavimo); 

18. Jei laimikio fiksavimo metu dėl teisėjo kaltės neišmatuota žuvis prarandama, tai pažymima protokole;

19. Laimikis įskaitomas tik tuo atveju, jei žvejybinis kabliukas išmigęs pagautai žuviai bet kurioje galvos vietoje, esančioje ne toliau nei už statmenos linijos, kertančios žiaunų dangtelio kraštą:

     

20. Museles, kurių sunkinimo elementai (išskyrus metalines galvutes) nėra uždengti kitomis medžiagomis (dažymas, lakavimas ir t. t. nelaikomi uždengimu). Komentaras: sunkinimo elementai negali būti ilgesni už kabliuko ilgį (neskaitant kilputės (hook eye) – „w“, taip, kaip tai pavaizduota aukščiau esančiame paveiksle;

21. I-ą ir II-ą sesija teisėjai dirba tame pačiame sektoriuje (išskyrus atvejus, kai vyr. teisėjas nustato kitaip),   t. y. II-ajai sesijai pas jus ateina kitas sportininkas iš gretimo sektoriaus. Pasibaigus II sesijai (varžybų daliai), teisėjas keliauja kartu su sportininku, kuriam teisėjavo II dalyje, į sportininkui paskirtą III sesijos sektorių (išskyrus atvejus, kai vyr. teisėjas nustato kitaip);

VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

Varžybų tvarkaraštis: 08:30 val. – dalyvių ir teisėjų registracija; 9:00 val. – sektorių teisėjų susirinkimas; 09:30 val. – renginio atidarymas; 10:00–12:00 val. – varžybų I sesija (dalis); 12:30–14:30 val. – varžybų II sesija (dalis); 14:30–16:00 val. – pietų pertrauka, pervažiavimas į nežvejotus sektorius; 16:00–18:00 val. – varžybų III sesija (dalis); 18:30 val. – vakarienė; 19:30 val. – nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas.