Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lietuvos sportinės žūklės federacija

Žūklės klubas „Merkys“ 

Lietuvos Respublikos

XXXVIII žūklės museline meškere čempionatas, 2023 m. 

III etapas

Finalinių varžybų

SAUGOS INFORMACIJA IR TAISYKLĖS


1. BENDROJI INFORMACIJA

1.1. Data: 2023 m. rugpjūčio 19 d.;

1.2. Renginio vieta: Merkio upė, Varėnos raj. savivaldybė, Puvočių k., poilsiavietė aukščiau Grūdos ir Merkio santakos:

1.2.1. Google Maps koordinatės (įvedamos paieškos lauke): 

54.12092566681396, 24.306153716989165;

1.2.2. Maps.lt nuoroda į vietą:

https://maps.lt/map/?lang=lt#obj=520042;5998240;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=520285,5998035&z=10000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra;

1.3. Varžybų organizatorius: Žūklės klubas „Merkys“, įm. k. 193189044, veikiantis pagal sutartį su Lietuvos sportinės žūklės federacija, 2021-05-14, Nr. LSŽF-07. 


2. BENDROJI SAUGOS INFORMACIJA 

2.1. Varžybų dalyviams rekomenduojama prieš dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose; 

2.2. Sportinis meškeriojimas vykdomas prie vandens telkinio pakrantėje ar įsibridus į vandens telkinį gali būti pavojingas sveikatai ir (ar) sukelti negrįžtamų sveikatos sužeidimų;

2.3. Meškeriojimo įrangos keliamos rizikos:

2.3.2. Meškerykočiai. Beveik visi šiuolaikiniai meškerykočiai gaminami iš anglies pluošto medžiagos kompozitų, kurie yra labai geri elektros laidininkai. Todėl meškeriojimas prie atvirų elektros šaltinių, dažniausiai ore tarp stulpų nutiestų laidų gali būti labai pavojingas. Atitinkamai, prieš pradedant žvejybą, reikia įsitikinti, kad aplink jus esančioje erdvėje nėra elektros laidų linijų. Dėl meškerių elektros laidumo taip pat negalima žvejoti žaibavimo metu;

2.3.3. Žvejybos kabliukai. Nors varžybose naudojami kabliukai be užkarpėlių (barbless hooks), tačiau ir jie gali sukelti rimtų sužalojimų. Svarbiausia yra saugoti akis, nes jų mechaniniai pažeidimai kabliuku gali būti negrįžtami – tam rekomenduojama meškeriojimo metu dėvėti akinius. Ypatingą dėmesį skirkite Jūsų teisėjo saugumui – tiesiog nepamirškite, kad jis nuolat randasi šalia Jūsų (todėl varžybų metu didesnė tikimybė yra padaryti žalą būtent teisėjui, o ne sau pačiam). Siekiant išvengti neplanuotų išlaidų dėl teisėjui padarytos žalos sveikatai, labai rekomenduojame įsigyti civilinės atsakomybės draudimą, skirtą sporto renginiams.

2.4. Braidymo rizikos ir jų prevencija. Merkio upėje Šalčininkų rajone gausu ramios tėkmės upės ruožu, kuriuose gylis svyruoja nuo 0,5 iki 2 m (o vietomis ir daugiau). Šie ruožai dubliuojami srauniomis upių atkarpomis, kurios dažniausiai yra seklesnės (iki 1m gylio), tačiau ir juose gali pasitaikyti gilesnių duobių, ypač paplavose po krantais. Ramesnės tėkmės ruožuose dugnas gali būti dumblėtas ir klampus, trukdantis lengvai braidyti. Sraunesni ruožai dažniausiai yra akmenuoti, juose daug žvirgždo ir gargždo. Upėje gausų įkritusių medžių ir jų užvartų. Gilesnėse vietose dėl srovės poveikio ir nuolat kintančio dugno reljefo gali būti sunku išlaikyti pusiausvyrą – todėl rekomenduojama bristi tik įvertinus srovės galią, gylį, dugno reljefą bei kitus galimus kliuvinius ir tik tuomet judėti upe, vengiant plačių ir greitų žingsnių. Eiti/bristi reikia lėtai, pageidautina naudoti bridlazdę, kuri leis jums nusistatyti gylį bei suteiks papildomo stabilumo pusiausvyrai išlaikyti. Papildomai saugumui rekomenduotina naudoti braidymo batų padų smeigus, kurie sumažins tikimybė paslysti ir nugriuti vandeny. Tvirtai užsegtas, netamprus juosmens diržas virš bridkelnių neleis greitai pribėgti vandeniui į bridkelnių vidų, jei nukrisite/paslysite brendant. Apibendrinus, rekomenduojamas prevencinės saugos įrangos sąrašas:

- Smeigai („spygliai“, „šipai“, „studs“) į avalynės padus;

- Bridlazdė;

- Netamprus juosmens diržas virš bridkelnių.   

2.5. Hidrometeorologinių sąlygų poveikis ir jo prevencija. Siekiant išvengti neigiamo orų poveikio sveikatai, rekomenduojama turėti neperšlampamus ir vėjo neperpučiamus, o taip pat ir šiltus drabužius. Siekiant apsisaugoti nuo saulės poveikio rekomenduotina naudoti galvos apdangalą bei drabužius, maksimaliai dengiančius odos paviršių bei turinčius apsaugos nuo saulės spinduliuotės funkcijas (žymima UPF30, UPF50 ir panašiai). Pravers kremai nuo saulės ir lūpų vazelinas;

2.6. Galimas vabzdžių poveikis ir jo prevencija. Siekiant išvengti įvairių vabzdžių (uodų, mašalų, bičių, vapsvų, širšių, erkių, sparvų, aklių ir t. t.) įkandimu, kurių gali būti daug prie vandens telkinio, rekomenduojame turėti repelentus (purškalus), tepalus, gelius ir t. t. apsaugančius nuo vabzdžių poveikio arba naudoti insekticidiniais skysčiais išmirkytus drabužius. Taip pat rekomenduojame turėti gelius ar balzamus, skirtus sumažinti skausmą po įkandimų. 


3. SAUGOS REIKALAVIMAI DALYVIAMS, TEISĖJAMS, ŽIŪROVAMS IR KT.

3.1. Renginio metu draudžiama:

- Naudoti žvejybos kabliukus su užkarpėlėmis;

- Vartoti alkoholinius gėrimus ir (ar) bet kurias kitas psichotropines medžiagas;

- Būti ir (ar) dalyvauti renginy apsvaigusiam nuo alkoholio ar (ir) kitų psichotropinių medžiagų;

- Meškerioti žaibavimo metu, audrų (ypač vėjo audrų) metu;

- Žvejybos sektoriuje esantiems asmenims būti be akinių;

- Teisėjams: bristi į vandens telkinį toliau nei 1 m nuo kranto ir gyliau nei iki juosmens;

- Dalyviams: greitai braidyti, neįvertinus upės gylio, vandens srovės jėgos, upės dugno reljefo kliuvinių bei kitų faktorių, galinčių paveikti dalyvio stovėjimo stabilumą vandens telkinyje ir atitinkamai saugumą. 

3.2. Varžybų dalyviams ir teisėjams taikoma nulinė alkoholio tolerancijos riba.


4. PIRMOSIOS PAGALBOS VEIKSMAI

4.1. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant informuokite apie tai varžybų organizatorius (renginio vedėją, vyr. teisėją) – jie iškvies greitąją pagalbą;

4.2. Jei nelaimingo atsitikimo metu žvejybos kabliuku yra pažeistos akys, jokiais būdais nešalinkite kabliuko savarankiškai – tai gali daryti tik profesionalus medikai;

4.3. Jei žmogus prarado sąmonę, būtina nedelsiant įvertinti jo būklę – ar jis kvėpuoja, ar plaka jo širdis. 

4.3.1. Jei žmogus nekvėpuoja, bet širdis plaka, būtina pradėti daryti dirbtinį kvėpavimą:

- paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros;

- atverkite nukentėjusiojo kvėpavimo takus: dviem pirštais pakelkite smakrą, kitos rankos delną uždekite ant kaktos ir atloškite galvą;

- dirbtinis kvėpavimas daromas lėtai – 8 įpūtimai per minutę;

4.3.2. Jei žmogus nekvėpuoja ir širdis neplaka, būtina pradėti gaivinimą sekančia eiga:

- paguldykite nukentėjusįjį ant nugaros;

- širdies masažas daromas iki 120 paspaudimų per minutę dažniu (atitinka skaičiavimą „ir vienas, ir du, ir trys...“), įspaudžiant krūtinės ląstą 3–5 cm link stuburo;

- įputimų ir širdies masažo santykis yra 2:30, t. y. 2 oro įputimai, 30 širdies paspaudimų;

- gaivinti reikia iki 40 minučių.

 

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Visi varžybų dalyviai ir teisėjai privalo susipažinti su šių varžybų saugos taisyklėmis ir pasirašyti saugos žurnale, patvirtindami, kad buvo tinkamai supažindinti su šiomis saugos taisyklėmis;

5.2. Varžybų organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių žvejybos įrankių ir (ar) įrangos saugumą;

5.3. Varžybų organizatoriai atsako už dalyvių ir teisėjų saugumą tiek, kiek tai apibrėžta Sporto įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 

Dokumentą sudaro: 4 (keturi) puslapiai

 

Lietuvos sportinės žūklės federacijos (FIPS-Mouche narys) nario, 

Žūklės klubo „Merkys“ prezidentas – Vladimir Adelšin