Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Lietuvos sportinės žūklės federacija
Žūklės klubas „Merkys"

Lietuvos Respublikos
XXXVII žūklės museline meškere čempionatas, 2022 m.

II etapas


„Merkio Taurės" varžybų
TAISYKLĖS


1. BENDROJI INFORMACIJA
1.1. Data: 2022 m. birželio 18 d.;
1.2. Renginio vieta: Šalčininkų raj. savivaldybė, Merkio upė, poilsiavietė aukščiau Buikų kaimo:
https://www.maps.lt/map/?lang=lt#obj=589312;6035683;Pa%C5%BEym%C4%97tas%20ta%C5%A1kas;&xy=590529,6034555&z=25000&lrs=vector,hybrid_overlay,vector_2_5d,stops,zebra
Google Maps koordinatės (įvedamos paieškos lauke): 54.45008978106413, 25.379254612228575
1.3. Tikslai: nustatyti stipriausius žūklės museline meškere sportininkus; skatinti treniruotis žvejoti museline meškere; populiarinti žūklės museline meškere sportą;
1.4. Varžybų tvarkaraštis:
• 08:30–9:00 val. – dalyvių ir teisėjų registracija;
• 9:00–9:15 val. – sektorių teisėjų susirinkimas;
• 09:30 val. – renginio atidarymas;
• 10:00–13:00 val.  – varžybų I dalis;
• 13:00–14:30 val. – pietų pertrauka;
• 15:00–18:00 val. – varžybų II dalis;
• 19:30 val. – nugalėtojų apdovanojimas, varžybų uždarymas.
1.5. Varžybų organizatorius: Žūklės klubas „Merkys", įm. k. 193189044, veikiantis pagal sutartį su Lietuvos sportinės žūklės federacija, 2021-05-14, Nr. LSŽF-07.

2. SPORTININKŲ DALYVAVIMAS IR LICENCIJAVIMAS
2.1. Nuo 2022 m. dalyvauti nacionaliniuose čempionatuose gali tik sportininkai, įsigiję aukšto meistriškumo sporto licenciją. Licenciją privalu įsigyti iki čempionato pirmo etapo pradžios (Lietuvos sportinės žūklės federacijos nutarimas);
2.2. Licencijos kaina vienam sportininkui – 20 (dvidešimt) eurų. Moterims ir asmenims iki 18 metų ir nuo 65 metų – licencijos nemokamos;
2.3. Licencijuotų sportininkų sąrašas skelbiamas: https://www.sportinezukle.lt/auksto-meistriskumo-sportininku-sarasas/
2.4. Varžybose dalyvauja sportininkai nuo 18 metų amžiaus.

3. ŽVEJŲ MĖGĖJŲ DALYVAVIMAS
3.1. Siekiant populiarinti žūklės museline meškere sportą, varžybose gali dalyvauti žvejai mėgėjai (toliau – mėgėjai) – jiems taikomos išimtys ir lengvatos;
3.2. Mėgėjai rungiasi tik dėl šio – antro etapo prizinių vietų. Mėgėjų pasiekti rezultatai nėra reitinguojami nacionalinėje įskaitoje – jie negali dalyvauti atrankoje į nacionalinę rinktinę, negali pretenduoti į nacionalinės įskaitos vietas (t. y. jie negali tapti šalies čempionais po visų trijų etapų) nepriklausomai nuo jų pasiektų rezultatų;
3.3. Mėgėjai gali dalyvauti varžybose tik susiradus asmenį, kuris sutiks atvykti į varžybas ir teisėjauti sektoriuje (arba asmeniui), pagal vyr. teisėjo nurodymą;
3.4. Varžybose gali dalyvauti mėgėjai, sulaukę 14 metų amžiaus;
3.5. 14–17 metų asmenys turi pateikti organizatoriui tėvų (globėjų) pasirašytą raštinį sutikimą. Startinio mokesčio apmokėjimą už 14–17 metų dalyvį turi atlikti vienas iš tėvų (globėjų), tuo patvirtindamas, kad yra susipažinęs su čempionato nuostatais, varžybų ir saugos taisyklėmis.

4. DALYVIŲ REGISTRACIJA
4.1. Registracija vykdoma iki 2022 m. birželio 17 d., išskyrus atvejį, jei visos vietos rezervuojamos ir apmokamos ankščiau;
4.2. Numatomas dalyvių skaičius: 12 licencijuotų sportininkų, bei turimos 6 laisvos vietos mėgėjams;
4.3. Dalyviai registruojami tik apmokėjus startinį mokestį pavedimu į organizatoriaus banko sąskaitą:
Žūklės klubas „Merkys", LT10 3500 0100 0363 2794;
4.4. Atvykus į varžybų vietą, dalyviai registruojasi dalyvavimui pas vyr. teisėją. Prieš registraciją dalyviai turi būti susipažinę su varžybų saugos taisyklėmis, ką turės patvirtinti pasirašydami varžybų saugos žurnale. Tuomet jie atlieka patikrinimą alkotesteriu;
4.5. Registracijos varžybų vietoje metu, dalyviai pateikia vyr. teisėjui leidimą žvejoti Merkio upėje.
4.6. Varžybų̨ dalyviai sumokėję̨ startinį mokestį banko pavedimu, tuo pačiu patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka:
• su šių varžybų (čempionato II etapo) taisyklėmis (http://merkys.lt/lt/ltffc-ii-etapas/taisykles);
• su šių varžybų (čempionato II etapo) saugos taisyklėmis ir galimomis rizikomis asmens gyvybei ir (ar) sveikatai, kurios gali kilti dalyviui renginio metu (http://merkys.lt/lt/ltffc-ii-etapas/saugos-taisykles);
• su 2022 m. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatais (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/02/Museline-LT-cempionato-nuostatai.pdf);
• su Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere 2023 m. rinktinės formavimo nuostatais (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/02/Rinktines-formavimo-nuostatai-museline-2023.pdf);
• su LSŽF pasirašytu dokumentu „Dėl atsakomybės už etikos ir pasaulinio antidopingo kodekso pažeidimus, manipuliavimą sporto varžybomis, brutalų elgesį sporto varžybų metu" (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/11/Atsakomybė-už-etikos-ir-antidopingo-pažeidimus.pdf);
• su LSŽF pasirašytu dokumentu – „Aukšto meistriškumo sporto varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklės" (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2020/01/Sportinės-žūklės-saugumo-taisykles.pdf);
• su FIPS statuto 18 straipsniu dėl dopingo vartojimo ir atsakomybės už šiuos veiksmus (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2019/10/FIPSed_Statutes_18-article-doping.pdf);
• dėl savo vardo, pavardės ir atvaizdų viešinimo sporto populiarinimo tikslais.
4.7. Siekiant tinkamai identifikuoti ankstesniame punkte (5.4.) apibrėžtą sutikimą teikiantį asmenį, mokėjimai turi būti atliekami tik iš asmeninės banko sąskaitos;
4.8. Varžybų mokestį mokant už kitą asmenį ar iš įmonių, asociacijų (klubų) banko sąskaitų už vieną ar kelis asmenis, mokėtojas privalo:
• mokėjimo paskirty nurodyti dalyvio (-ių) vardą ir pavardę;
• atsiųsti organizatoriui varžybų dalyvių asmeniškai pasirašytus dokumentus (formą pridedama) ar jų fotonuotraukas, ar nuskanuotus vaizdus, kuriose jie patvirtina, kad yra susipažinę ir sutinka su šių taisyklių 5.4. įvardintais dokumentais.

5. VARŽYBOS
5.1. Varžybos vykdomos principu „sugaunant ir paleidžiant" visas žuvis;
5.2. Varžybas sudaro 2 dalys, kurių kiekviena trunka 3 val.;
5.3. Varžybų pradžia sektoriuje skelbia sektoriaus teisėjas, pažymėdamas starto laiką protokole;
5.4. Varžybos vyksta upės sektoriuose, iš anksto pažymėtuose organizatorių;
5.5. Maksimalus dalyvių skaičius – 18 meškeriotojų;
5.6. Viename sektoriuje žvejoja 1 (vienas) dalyvis;
5.7. Pirmos dalies sektorius ir teisėjas priskiriamas sportininkui burtų tvarka, atliekant registraciją renginio vietoje;
5.8. Antros dalies sektorius priskiriamas principu „plius 3". Tai yra, dalyvis, I dalyje žvejojęs 5-ame sektoriuje, II dalyje žvejos 8-ame sektoriuje ir t. t.;
5.9. Varžybos gali būti pradedamos ir nuo sektoriaus pabaigos, ir nuo sektoriaus pradžios.

6. TEISĖJAI IR JŲ REGISTRAVIMAS
6.1. Teisėjų komandą sudaro: vyriausiasis teisėjas ir sektorių teisėjai, po vieną į kiekvieną sektorių;

6.2. Teisėjų gali būti asmenys, ne jaunesni nei 18 metų amžiaus;

6.3. Sektorių teisėjų rotacija varžybų dalyse vyksta principu „plius 1". Tai yra, teisėjas, I dalyje teisėjavęs 5-ame sektoriuje, II dalyje teisėjaus 6-ame sektoriuje ir t. t.;
6.4. Vyriausiasis teisėjas skaičiuoja varžybų rezultatus, skelbia nugalėtojus, pasirašo varžybų protokolą, priima ir (ar) tvirtina sprendimus dėl dalyvių įspėjimo ir diskvalifikavimo, nagrinėja ginčus tarp dalyvio ir sektoriaus teisėjo, konsultuoja sektorių teisėjus;
6.5. Sektoriaus teisėjas fiksuoja dalyvio sugavimus ir įrašo juos į laimikių apskaitos protokolą, pasirašydamas po kiekvienos žuvies sugavimo;
6.6. Pasibaigus varžybų daliai, protokolą turi pasirašyti varžybų dalyvis (teisėjo pareiga tai sukontroliuoti). Protokolai be dalyvio ir teisėjo parašų nebus priimami apskaitai;
6.7. Teisėjas kartu su dalyviu pristato protokolą vyr. teisėjui po I etapo pabaigos (per pietų pertrauką, bet ne vėliau nei 1 val. po varžybų dalies pabaigos) ir po II etapo pabaigos (bet ne vėliau nei 1 val. po varžybų dalies pabaigos). Protokolai, nesant sugavimų, taip pat pristatomi vyr. teisėjui pagal nustatytą tvarką.
6.8. Teisėjai privalo išklausyti teisėjavimo veiklos mokymus (distanciniu būdu) ir (ar) išklausyti teisėjavimo instruktažą prieš varžybas;
6.9. Sektorių teisėjai gauna atlygį už savo darbą:
• dovanų kuponą 30 € muselinės žūklės prekių parduotuvėse apsipirkti (Vilniuje – "Catch Fly Shop" ir Kaune – "Fly To Tie");
• vienos dienos leidimą žvejoti vaivorykštinius upėtakius privačiame tvenkinyje;
6.10. Sektorių teisėjai papildomai gauna:
• maitinimą renginio metu (pietus).
6.11. Teisėjų pareigos ir darbai nustatomi Teisėjų darbo reglamente (http://www.merkys.lt/lt/naujienos/teiseju-reglamentas-i-etapas);
6.12. Pageidaujantys teisėjauti registruojasi telefonu arba elektroniniu paštu: 8 614 23163, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti. .

7. ŽŪKLĖS ĮRANKIAI IR MASALAI
7.1. Draudžiama / draudžiama naudoti:
• meškeres, kurių ilgis yra didesnis nei 366 cm (12 pėdų). Komentaras: varžybų dalyviai gali turėti su savimi daugiau nei vieną meškerę, kurios gali būti paruoštos žvejybai (valas suvertas per meškerės žiedus, ritė įstatyta į laikiklį, musės pririštos);
• savos gamybos muselinius valus (fly lines). Komentaras: muselinis valas (fly line) gali būti plaukiantis, skęstantis ar skęstančiu galu;
• muselinius valus (fly lines), kurių skersmuo yra mažesnis nei 0,55 mm (0.22"). Komentaras: kontrolės metu valas turi netilpti į kontrolinio matavimo prietaiso (gauge) angą, kuri yra 0,53 mm pločio;
• muselinius valus (fly lines), apibūdinamus kaip „šaudanti" galva (shooting head);
• bet kokius plaukiančius ar skęstančius priedus (svarelius, vamzdelius ir t. t.), tvirtinamus prie muselinio valo (fly line), pavadėlio (leader), pasaitėlio (tippet);
• sujungimo kilpas tarp muselinio valo (fly line) ir pavadėlio (leader), kurių kiekvienos (kilpos) ilgis yra didesnis nei 10 cm;
• bet kokius kibimo indikatorius (strike indicators);
• pavadėlius (leaders), kurių ilgis kartu su pasaitėliu (tippet) viršija dvigubai meškerės ilgį;
• pavadėlio (leader) ir pasaitėlių (tippets) sistemas, kuriose atstumas tarp laisvai kabančių (pririštų prie pasaitėlio (tippet) muselių mažesnis nei 0,5 metro;
• laisvai judančius pasaitėlius (tippet) pavadelio (leader) atžvilgiu (t. y. mazgas, kuriuo tvirtinamas pasaitėlis prie pavadėlio, negali būti slankiojantis);
• laisvai judančias ant pavadelio (leader) ir (ar) pasaitėlio (tippet) museles (t. y. visos muselės turi būti tvirtinamos mazgu prie pasaitėlio (tippet);
• pavadėlio metalinius žiedelius (microrings), didesnius nei 3 mm;
• daugiau nei 3 pavadėlio metalinius žiedelius (microrings);
• daugiau nei 3 mazgus viename pavadėlio metaliniame žiedelyje (microrings);
• naudoti daugiau nei 3 dirbtines museles. Komentaras: galima naudoti bet kokio skendimo ir (ar) plūdrumo museles (t. y. sausas, šlapias, nimfas, strymerius ir t. t.);
• museles, surištas ant kabliukų su užkarpėlėmis (nebent jos yra prispaustos / užlenktos / nulaužtos. Komentaras: kabliukai, su mechaniškai pašalintomis užkarpėlėmis, turi būti nekliudomai ištraukiami po jų įsmeigimo į popieriaus lapą ar drabužių medžiagą);
• museles, kurių sunkinimo elementai (išskyrus metalines galvutes) nėra uždengti kitomis medžiagomis (dažymas, lakavimas ir t. t. nelaikomi uždengimu). Komentaras: sunkinimo elementai negali būti ilgesni už kabliuko ilgį (neskaitant kilputės (hook eye) – „w", taip, kaip tai pavaizduota žemiau esančiame paveiksle:

• sunkinti museles metalinėmis galvutėmis (beads), kurių skersmuo yra didesnis nei 4 mm;
• museles, surištas ant vamzdelių, dvigubų (double), trigubų (trišakiai, treble) kabliukų;
• dvigubos, trigubos konstrukcijos museles (kitaip, tandemus – masalus, kurių pagrindą (shank) sudaro daugiau nei vienas elementas);
• museles, kurių konstrukcijoje panaudotos plastikinės, guminės, silikoninės vandens gyvių, vabzdžių, ikrų, sliekų, musių lervų ir kt. imitacijos ar jų dalių imitacijos, išskyrus museles su apvalios gumos ar kitos medžiagos kojelėmis (leg imitation), kurios neturi išsikišti virš kabliuko ilgio (shank), kilputės (eye), pločio (bend) ir turi būti ne storesnės nei 0,53 mm;
• bet kokius atraktantus (tepalus, mirkalus, purškalus ir t. t.), suteikiančius masalui skonį ir (ar) kvapą;
• dalyvauti varžybose neturint graibšto. Komentaras: graibšto medžiaga turi būti minkšta ir be mazgų;
• graibštus, kurių užfiksuotas ilgis po išskleidimo viršija 122 cm (48");
• metyti į vandenį smėlį, žvyrą, gargždą bei panašiais būdais vilioti žuvį;
• bet kokius pašarus.
7.2. Jeigu vienu metu naudojama daugiau nei 1 muselė, taikomi šie papildomi apribojimai:
• muselių, kurių kabliukų ilgis mažesnis nei 20 mm, kūnelis negali būti platesnis nei 5 mm;
• muselių, kurių kabliukų ilgis didesnis nei 20 mm, kūnelis negali būti platesnis nei 3 mm;
• muselės ilgis negali viršyti 40 mm.
7.3. Naudojant tik vieną muselę, jos plotis ir ilgis, o taip pat kabliuko dydis neribojamas.

8. KITI DRAUDIMAI
8.1. Varžybų dalyviams draudžiama:
• žvejoti vandens telkinyje, kuriame vyks varžybos – 3 dienos iki varžybų (t. y. birželio 15–17 dienomis);
• pasirašyti protokole dėl žuvies sugavimo (sugavimų fiksavimo eilutėje) vėliau nei 5 minutes po žuvies sugavimo;
• išvykti iš varžybų nesulaukus apdovanojimo ceremonijos.

9. LAIMIKIŲ REGISTRAVIMAS IR ELGESYS SU ŽUVIMI
9.1. Įskaitoma žuvis: kiršliai, vaivorykštiniai ir margieji upėtakiai nuo 23 cm ilgio (t. y. nuo 22,1 cm, kurie yra laikomi 23 cm);
9.2. Laimikis įskaitomas tik tuo atveju, jei žvejybinis kabliukas išmigęs pagautai žuviai bet kurioje galvos vietoje, esančioje ne toliau nei už statmenos linijos, kertančios žiaunų dangtelio kraštą (žr. žemiau esantį paveikslą);

9.3. Meškeriotojas negali liesti traukiamos žuvies ir (ar) imti ją rankomis – laimikis sugriebiamas graibštu;

9.4. Dalyviui traukiant žuvį, teisėjas privalo laikytis kuo arčiau dalyvio, tačiau teisėjui draudžiama bristi tolyn/gylin nuo kranto daugiau nei 1 metrą;
9.5. Dalyvis įdeda neatkabintą laimikį (išskyrus atvejus, kai žuvis pati atsikabina; arba kitaip – dalyviui draudžiama pačiam atkabinti savo laimikį) kartu su tinkleliu į matavimo lovelį (jei įmanoma, neištraukdamas žuvies iš vandens ir neliesdamas jos rankomis);
9.6. Žuvies matavimą atlieka teisėjas – matuojama lovelyje, pastarąjį laikant vandens telkinio vandenyje;
9.7. Sektoriaus teisėjas išmatuoja žuvį nuo nosies galiuko iki apatinės uodegos peleko atšakos galo;
9.8. Žuvies matavimo veiksmai turi būti atlikti maksimaliai greitai;
9.9. Sugautos žuvies ilgis, jei jis nėra tiksliai lygus sveikam centimetrų skaičiui, apvalinamas iki artimiausio didesnio centimetro. Tai yra 30,1–31,0 cm žuvis skaičiuojama kaip 31 cm ilgio, ir t.t.;
9.10. Išmatavus laimikį, sektoriaus teisėjas privalo žuvį ištraukti iš tinklelio, išimti kabliuką, atgaivinti žuvį ir ją paleisti, visais šiais veiksmais padarydamas laimikiui kuo mažiau žalos;
9.11. Paleidus žuvį, teisėjas atlieka šiuos veiksmus: užrašo laimikį ir jo sugavimo laiką į protokolą, pasirašo pats bei duoda pasirašyti meškeriotojui (tai daroma po kiekvienos įskaitinės žuvies sugavimo). Komentaras: dalyviui pasirašant protokole ties sugavimais po sesijos pabaigos, jis įgauna pranašumą – turi daugiau laiko žvejoti. Vėliau kilus ginčui tarp dalyvio ir teisėjo dėl žuvų kiekio – laimės teisėjas; todėl būtent dalyvis suinteresuotas šių parašų įrašymu laiku;
9.12. Jei dalyvis nenori, kad laimikis būtų įskaitytas, leidžiama žuvį paleisti iš karto, nepateikus jos teisėjui;
9.13. Žuvys, kurios ištraukiamos vėliau nei 10 (dešimt) minučių po varžybų dalies pabaigos – neįskaitomos;
9.14. Jei laimikio fiksavimo metu dėl teisėjo kaltės neišmatuota žuvis prarandama, tai pažymima protokole ir dalyviui yra užskaitomas žuvies ilgis, lygus visų žuvų, sugautų esančiame sektoriuje, ilgių vidurkiui. Nesant laimikių šiame sektoriuje, skaičiuojamas ir užskaitomas žuvų dydžių vidurkis iš buvusio sektoriaus. Nesant jokio laimikio – įrašomas įskaitinės žuvies dydis.

10. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS
10.1. Kiekviena įskaitinė žuvis įvertinama taškais pagal formulę:

Y = 100 + 20·X,
kur: Y – taškų kiekis; X – žuvies ilgis cm.
Pavyzdžiai:
25 cm kiršlys / upėtakis, Y = 100 + 20 x 25 = 600 taškų;
35 cm kiršlys / upėtakis, Y = 100 + 20 x 35 = 800 taškų;
42 cm kiršlys / upėtakis, Y = 100 + 20 x 42 = 940 taškų.

10.2. Prizininkais yra skelbiami 3 (trys) daugiausiai taškų surinkę varžybų dalyviai;
10.3. Sutapus prizininkų taškų skaičiui, nugalėtoju laikomas tas, kuris ankščiau pagavo paskutinę žuvį. Jei laikas sutampa – tuomet vertinama, kieno žuvis didesnė;

11. PAGRINDINIAI SAUGUMO REIKALAVIMAI
11.1. Varžybų dalyviams rekomenduojama prieš dalyvavimą renginyje pasitikrinti sveikatą asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
11.2. Visi varžybų dalyviai ir teisėjai privalo susipažinti su šių varžybų saugos taisyklėmis ir pasirašyti saugos žurnale, patvirtindami, kad buvo tinkamai supažindinti su taikomomis šiam renginiui saugos taisyklėmis;
11.3. Varžybų dalyviams ir teisėjams taikoma nulinė alkoholio tolerancijos riba;
11.4. Dalyviams ir teisėjams privalu dėvėti akinius, turinčius apsaugoti akis nuo dalyvių naudojamų (užmetamų) masalų kabliukų.

12. NUOBAUDOS
12.1. Už šių taisyklių pažeidimus skiriamos nuobaudos:
• Žodinis įspėjimas (skiriamas kaip prevencinis įspėjimas);
• Įspėjimas su įrašymu į protokolą;
• Žuvies įskaitos eliminavimas;
• Baudos taškai;
• Diskvalifikavimas šioms varžyboms (tik pritarus vyr. teisėjui);
• Diskvalifikavimas visam sezonui (tik pritarus vyr. teisėjui);
• Diskvalifikavimas 2 metams, pritarus LSŽF vykdomajam komitetui;
12.2. Įspėjimai galioja viso čempionato metu (visuose trijuose etapuose), t. y. įspėjimai yra kaupiami;
12.3. Už du įspėjimus, skiriama geltona kortelė ir etapo rezultatų diskvalifikavimas;
12.4. Dvi geltonos kortelės = raudona kortelė = diskvalifikavimas visam šių metų čempionatui;
12.5. Sektoriaus teisėjas gali skirti įspėjimą ir (ar) nuobauda:
• už draudžiamos įrangos (įrankių) naudojimą – nustačius žvejybos įrangos naudojimo pažeidimus, iš įskaitos eliminuojamos 3 (trys) paskutinės sugautos žuvys ir įspėjimas;
• už tyčinį sektoriaus ribų pažeidimą masalo užmetimo metu – įspėjimas ir jei tuomet užkibo žuvis – jos eliminavimas iš įskaitos;
• už sektoriaus ribų pažeidimą žuvies traukimo metu – traukiama žuvis eliminuojama iš įskaitos;
• už sugautos žuvies lietimą sausomis rankomis – žuvies eliminavimas iš įskaitos ir įspėjimas;
• žuvus sugautai žuviai ar pastarajai patyrus mirtinus sužalojimus (pvz. nenustojamas kraujavimas, kabliuko įsmeigimas per akį į smegenis ir panašiai) – žuvies eliminavimas iš įskaitos ir baudos taškų, kiek suteikiama už šios rūšies žuvį (minimalaus įskaitinio dydžio), skyrimas;
• už nepagarbų elgesį su žuvimis – įspėjimą (pvz. neįskaitinės žuvies metimą į vandenį, paėmimą sausom rankomis ir panašiai);
• už teisėjo įžeidimą – įspėjimą;
• už šiukšlinimą – įspėjimą;
• kitų šių taisyklių reikalavimų nesilaikymą – įspėjimą.
12.6. Diskvalifikavimas visam čempionatui (raudona kortelė visiems šių metų etapams) taikomas už šiuos pažeidimus:
• alkoholinių gėrimų vartojimą iki varžybų pabaigos;
• kibimą skatinamųjų, kvapniųjų ir kitų medžiagų (atraktantų, pašarų), skirtų žuvims vilioti, naudojimą;
• išvažiavimą iš varžybų iki jų uždarymo paskelbimo.

13. VARŽYBŲ REZULTATŲ IR LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS, APDOVANOJIMAI
13.1. Varžybų rezultatus paskelbia vyriausiasis varžybų teisėjas ne vėliau, kaip 2 val. po varžybų pabaigos;
13.2. Apdovanojimai ir prizinis fondas:
• I vieta – taurė, medalis, 100 € dovanų čekis (SIMMS.lt);
• II vieta – medalis, 70 € dovanų čekis (FlyToTie.lt);
• III vieta – medalis, 50 € dovanų čekis (Catch Fly Shop).

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14.1. Varžybų organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių žvejybos įrankių ir (ar) įrangos saugumą;
14.2. Varžybų organizatoriai atsako už dalyvių saugumą tiek, kiek tai apibrėžta Sporto įstatyme;
14.3. Šios taisyklės parengtos laikantis FIPS-Mouche Competitions Rules, 2021 (https://www.fips-mouche.com/rules/); 2022 m. Lietuvos Respublikos žūklės museline meškere čempionato organizavimo nuostatų (https://www.sportinezukle.lt/wp-content/uploads/2022/02/Museline-LT-cempionato-nuostatai.pdf); Sporto įstatymo reikalavimų;
14.4. Dalyvio startinis mokestis – 80 €. Į kainą įskaičiuota:
• teisėjo darbas;
• maitinimas;
• organizavimo kaštai.

Taisykles sudaro 10 (dešimt) puslapių.

Taisykles tvirtina:

Lietuvos sportinės žūklės federacijos nario,
Žūklės klubo „Merkys" prezidentas – Vladimir Adelšin

Lietuvos sportinės žūklės federacijos prezidentas – Tomas Būdas